7 råd for lønnsom innovasjon

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Knapphet på ressurser er kommet for å bli. Energikrise, matkrise, klimakrise og naturkrise er bare få eksempler på hvordan markedsendringer må og vil komme – vi trenger nye, langsiktige løsninger for næringsliv og husholdninger. Langsiktige løsninger vokser ikke frem uoppfordret. Dessverre.

Vi må innovere og ha mot til å utforske for å finne ny vekst og lønnsomhet i en virkelighet som ikke lenger kan ta for gitt å utvikle seg i en rett, oppadgående linje.

Innovasjon kan være lønnsomt om det ledes systematisk og strategisk – eller et minefelt av skjulte utgifter, tidstyver og røde økonomiske hull.

Her er syv råd du bør lese før du som leder starter en innovasjonsprosess:

1. Vit hva du vil oppnå

Ha klare forventninger om innovasjonsstrategien, hvordan innovasjoner skal bidra til vekst, hvilke segmenter det skal konkurreres om og hva som definerer en suksess. Vær tydelig på hva organisasjonen skal levere av nyskapning og produkter eller tjenester. Les også: Innovasjon skaper konkurransekraft

2. Ha god oversikt – og en mening – om fremtiden

Hva er fremtiden i din bransje? Hvor godt kjenner ledere og medarbeidere til fremtiden og hva den kan innebære for din organisasjon? Kunnskap om fremtiden er en ressurs som er nyttig for strategisk fremsynthet og langsiktig planlegging. Denne ressursen bør behandles som kollektiv kompetanse, og kontinuerlig videreutvikles.

Les også: Tre skjulte feller som truer bedriftens fremtidsutsikter

Endringer i verdensordenen og uro i verdensmarkedene får store konsekvenser for næringsliv og hverdagsliv. Knapphet på ressurser vil bli en ny normal i årene som kommer.

Nancy Fandler Brodin, Seniorrådgiver strategi, innovasjon & bærekraft
Skagerak Consulting

3. Definer aktuelle nedslagsfelt for innovasjon

Få klarhet i hva som er interessante, kommersielle muligheter for ditt selskap. Hva er spesielt aktuelt å investere i og hvor kan vi finne disse? Nedslagsfeltet er å forstå som utspringet til idémyldring og kan baseres på trender i bransjen eller verden under ett. (Artikkelen fortsetter under bildet.)

4. Nyttiggjør kunnskap om hva kunden ønsker

Invester i innsikt om hva kunden ønsker. Alle produkter og tjenester løser en oppgave eller problem for kunden eller brukeren. Det er viktig å vite hva kunden tenker og opplever om hvordan produktet eller tjenesten løser sin oppgave. Utfordringen er at kunder ofte ikke vet hva de ønsker eller har behov neste gang, men grundig kundeinnsikt kan gi idéer og et bedre bilde av kommersielle muligheter.

5. Kartlegg organisasjonens kompetanse og invester ut fra den

Kompetansekartlegging er et verktøy som gir oversikt over hva organisasjonen er godt rustet med, og hva det vil være behov for. Det er tre muligheter til å tette kompetansegap: utvikle kompetanseprogrammer for internt bruk, rekruttere inn ny kompetanse eller benytte samarbeidspartnere til rådgivning og ekstra gjennomføringskraft

Les også: Har du relevant kunnskap utover egen bransje?

6. Definer en klar struktur for innovasjonsarbeidet

Hvilke faglige metoder skal innovasjonsarbeidet baseres på? Finnes det erfaring med innovasjonsarbeid i din organisasjon eller trenger dere bistand til å sette opp en god struktur som passer for dere? Hvordan skal innovasjonsarbeidet deles opp og på hvilken måte kan vi sikre at ledelsen og organisasjonen opplever innovasjon som engasjerende og relevant bruk av ressurser?

For en håndverker er godt verktøy er halve jobben – slik er det også med innovasjon.

Gode faglige verktøy, definerte arbeidsmetoder og tydelig struktur i arbeidet sikrer et godt resultat. Det er verdt å investere i planlegging av prosesser for å sjøsette initiativet på en måte som gir de beste forutsetninger for lønnsomme resultater.

Mange initiativ til innovasjon hopper over eller tar for lett på dette steget – og ender i totalhavari.

Vraket blir ofte forlatt sammen med skuffede og slitne medarbeidere som har gjort sitt beste, men manglet de riktige forutsetningene for å lykkes. Det er kostbart og helt unødvendig – både menneskelig og økonomisk. (Artikkelen fortsetter under bildet.)

7. Dyrk frem innovasjonskultur i organisasjonen

Skap en innovasjonskultur som eies av alle ledere og medarbeidere – ikke bare på papiret.
Kultur er summen av hva som verdsettes og prioriteres i en organisasjon.

For å bygge en innovasjonskultur er det viktig å skape omgivelser og forutsetninger for at gründere trives og medarbeidere opplever innovasjon som en naturlig del av sitt daglige virke – uansett hva de jobber med. I korthet kan en innovasjonskultur skapes gjennom miljø, klarhet i organisasjonens verdier og prioriteringer og til sist i arbeidsmetoder som støtter opp under dette i praksis.

Hvorfor lykkes ikke innovasjon?

Som konsulent har jeg snakket med mange som gjerne vil lykkes med innovasjon, men som møter en rekke ulike hinder. Dessverre er det mer vanlig enn ikke at innovasjon og nyskapning bremses opp eller blir et kort blaff i organisasjoner. Det er ressurskrevende og frustrerende for både ledere og medarbeidere.

Du trenger ikke et stort budsjett for å starte med innovasjon.

Den vanligste feilen til at innovasjon ikke når sine mål er mangel på faglig forankring og uklar – eller ikke definert – struktur for innovasjonsprosesser i organisasjonen. Ofte blir også innovasjon «venstrehåndsarbeid» – som er mer eller mindre avskåret fra kjernevirksomheten, og dermed lett å prioritere ned når operativ hverdag krever mest.  

Den gode nyheten er at det er enkelt å legge til rette for lønnsom innovasjon.

Og det er verdt å investere i å etablere faglig forankring og prosesser som er tilpasset den operasjonelle hverdagen, slik at innovasjonsprosesser blir en integrert del av organisasjonen som kan gi avkastning på kort og lengre sikt – strategisk, systematisk og målrettet. Jeg har flere års erfaring med å fasilitere innovasjonsprosesser for selskaper i ulike bransjer. Og nei – du trenger ikke et stort budsjett for å sette i gang med innovasjon.

Nysgjerrig på hvor du kan starte? Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon i en uforpliktende samtale. Klikk her, så snakkes vi!

OM SKRIBENTEN

Nancy Fandler Brodin

Nancy Fandler Brodin er strategisk rådgiver til toppledere og lederteam, og spesialist innen fagområdene strategi og innovasjon med over 15 års erfaring. Nancy kjennetegnes av sin enestående drivkraft til å gjøre en positiv forskjell for kunder og samfunn, og er en viktig ressurs for sine oppdragsgivere i strategisk innovasjon, forretningsutvikling og endringsprosesser.