Anne Hilde Hals, ny partner i Skagerak Consulting

Anne Hilde Hals - Skagerak Consulting

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Hun startet sin karriere som lærer i grunnskolen. Etter noen definerende valg som krevde mye mot og innsats, har Anne Hilde Hals nå 20 år som rådgiver bak seg, og nå er hun blitt ny partner hos Skagerak Consulting (SkC).

Det mest definerende valget hun selv tok, var å gå over fra trygg stilling i det offentlige til en noe mindre forutsigbar rolle i privat næringsliv. Kombinasjonen av å jobbe i både offentlige og private virksomheter, og særlig nært på ledere, har gitt henne et sunt og helhetlig syn på hva som er viktig ved dagens slutt. Selv om pensumet og aldersgruppen hun nå bistår er en helt annen enn i grunnskolen, kommer pedagogen i henne til god nytte i kundetilnærmingen.

Første kvinnelige partner

At hun er første kvinne inn som partner i SkC handler ifølge Anne Hilde både om tilfeldigheter, stå-på-vilje, mot og litt flaks. Flaksen ligger i at hun begynte i nettopp SkC for fem år siden. Hun har tidligere vært partner og daglig leder i et konsulentselskap i Kristiansand og har ved flere anledninger vært innleid som daglig leder i ulike virksomheter.
– Etter ti år i skole og utdanning, to år som administrasjonssjef og 20 år som rådgiver og daglig leder i konsulentbransjen, har jeg fått erfaring og kvalifikasjoner som jeg tar med meg inn som partner.

For Anne Hilde er det et viktig prinsipp at ledelsen bør gjenspeile selskapet og de som jobber der.
– I SkC er det bedre balanse mellom kvinner og menn enn vanlig i bransjen, omtrent en 40/60-fordeling. Da er det bra og riktig å ha et partnerskap som består av begge kjønn. Dessuten viser forskning at heterogene grupper leverer bedre resultater enn homogene grupper, konstaterer hun. SkC er intet unntak, som daglig leder og partner Erik Aasmundtveit kan bekrefte:
– Det er først og fremst kompetanse, erfaring og kvalifikasjonene som er i fokus når nye partnere inviteres. Når rett person i tillegg gir bedre kjønnsbalanse i partnerskapet, er jeg sikker på at dette er godt valg som vi ønsker velkommen!

Vekst på solid fundament

Som partner er hun opptatt av at selskapet skal fortsette å levere tjenester med høy kvalitet.
– Det er vår måte å bidra til samfunnsutvikling og å skape gode resultater. Etter 20 års eksistens som jevnt voksende rådgiverselskap, har hele 12 nye konsulenter tilkommet de siste par årene. Oppdragsmengden øker, og listen skal ligge høyt for tjenesteleveransene. Med 39 rådgivere og samarbeidspartnere settes nye krav til organisering, strategi og forretningsutvikling.
– Det er et privilegium å jobbe med så mange dyktige rådgivere og være i posisjon til å kunne utvikle SkC videre, sier hun. Etter mange år som rådgiver er hun godt kjent med hva som trengs i en travel konsulenthverdag.
– Det skal være godt å «komme hjem» til gode kolleger, og systemene våre skal bare fungere. Da bruker vi energien der vi ønsker det, nemlig ute hos kundene.

Ledernes viktige og riktige verktøy

Å gjøre ting bedre og enklere er en av Anne Hildes uttalte ambisjoner. I det daglige er hun seniorrådgiver engasjert med tjenesteområdene ledelse og organisasjonsutvikling, i tillegg til lederrekruttering. Når hun står skulder ved skulder med ledere og ledergrupper, opplever hun deres utfordringer og fremganger på nært hold. Dette er en betydelig drivkraft og inspirasjon for den nye SkC-partneren, som brenner for å kunne bidra til bedre ledelse og gode arbeidsmiljø. Det motsatte tapper folk for energi og går ut over både helse og trivsel. Med de riktige verktøyene lærer kundene å håndtere krevende situasjoner.
– Som rådgiver ønsker jeg først og fremst å bidra til at folk mestrer jobben sin og har gode arbeidsvilkår. Det gir gode resultater. Og gode liv!

Partner Anne Hilde Hals har tilhold ved Skagerak Consultings kontor i Kristiansand, og er engasjert i kundeoppdrag over et bredt geografisk område.