Anne Hilde Hals

Anne Hilde Hals jobber med lederutvikling, arbeidsmiljø og lederrekruttering og har 20 års erfaring som rådgiver og leder i privat og offentlig sektor. Anne Hilde veileder ledere, effektiviserer ledergrupper og står bak en rekke lederutviklingsprogrammer. Hun leies også inn som daglig leder og prosjektleder. Anne Hilde gjennomfører klimaundersøkelser, deltar i konflikthåndtering og bistår med å skape godt arbeidsmiljø. Anne Hilde er utdannet pedagog med videreutdanning innen organisasjonsutvikling og ledelse. Hun holder en rekke kurs, er gjesteforeleser på Handelshøyskolen ved Universitet i Agder og medforfatter av boken Å lede mennesker – verdier, veivalg og virkemidler. Sertifisert for testing av personlighet og evner; cut-e, OPQ32, 16PF, JTI – Jungs Type Indikator.