Spesialiserte rådgivere

Skagerak Consulting er et bredt sammensatt konsulentmiljø som består av rådgivere med høy kompetanse og mange års erfaring fra privat næringsliv og offentlige virksomheter. Rådgiverne har spesialisterfaring og erfaring fra ledelse av både store og små organisasjoner.

View all advisers