Jan Sebjørnsen Storstein

Senior adviser

Jan Sebjørnsen Storstein

Senior adviser

Er du på jakt etter en rekrutteringsrådgiver med lang og solid erfaring fra rekruttering av toppledere, mellomledere, fagspesialister og hele topplederteam i kommunal sektor? En rådgiver som selv har lang ledererfaring fra ulike kommuner og KS. Da bør du kontakte Jan.

Kontakt meg

Jan er seniorrådgiver med spesialisering på rekruttering, utvelgelse, seleksjon og søk.​ Jan har ti års erfaring som rådmann/kommunedirekør og mange år som personalsjef i ulike kommuner. Han har også 10 års erfaring fra ulike lederstillinger i KS – som personalsjef, leder i KS Konsulent og som konstituert direktør i ulike områder. De siste 13 årene har han jobbet med rekruttering av rådmenn/kommunedirektører, kommunalsjefer, andre leder og hele lederteam både som partner/seniorrådgiver i Kommunal Rekruttering og som seniorrådgiver i Skagerak Consulting. Han har et svært stort nettverk blant kommunale ledere og ordførere i hele landet. ​

Jan kom til Skagerak Consulting i 2016 etter å ha vært partner/seniorrådgiver i Kommunal Rekruttering fra 2010 da han etter ti år sluttet som rådmann. De foregående ti år var han i ulike lederstillinger i KS.

Hans formelle utdannelse er fra Universitetet i Oslo som cand.philol. Han har også kursing innen ledelse, Coaching/mentoring for rådmannsgruppe, personalutvelgelse, personalavvikling, organisasjonsutvikling, opplæringsplanlegging, instruktørkurs i arbeidsgiveropplæring/instruktør i forhandlingstaktikk og -teknikk, div. kurs i arbeidsrettsspørsmål og prosjektledelse

Strukturert, tydelig, faglig sterk, kommunikativ, sosial, engasjert, tillitsskapende og profesjoneller nøkkelord som beskriver Jan godt. Han er opptatt av kvalitet, struktur og klar tidsplan i alle prosesser – en dedikert rådgiver og sparringspartner som ser muligheter og løsninger i samarbeidet med sine oppdragsgivere.

Våre rådgivere
Jan Sebjornsen Storstein - Skagerak Consulting

Contact

950 09 444

jss@skc.no

LinkedIn

Subject Areas

Places

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent