Jan Sebjørnsen Storstein

Senior adviser

Jan Sebjørnsen Storstein

Senior adviser

Jan arbeider med rekruttering av ledere til offentlig sektor – primært til kommunal sektor, og har blant annet bakgrunn som rådmann, personalsjef i ulike kommuner og fra lederstillinger i KS gjennom ti år. Som rådgiver har Jan jobbet med rekruttering til offentlig sektor i 12 år. Han var partner i Kommunal Rekruttering AS før han begynte SkC.

Et stort antall kommunedirektører/rådmenn, kommunalsjefer/andre ledere/hele lederteam i Norges kommuner er rekruttert av Jan. Han har et svært omfattende nettverk blant kommunale ledere i hele landet. Egen erfaring fra kommunesektoren har gitt god ballast til å kunne rekruttere ledere til denne sektoren.

Ved Universitetet i Oslo er Jan utdannet cand. philol, og han har pedagogisk seminar. Han har gjennomført en rekke kurs knyttet til ledelse, rekruttering, personalutvikling, personalutvelgelse, personalavvikling, organisasjonsutvikling, opplæringsplanlegging, instruktørkurs i forhandlingstaktikk og -teknikk, samt diverse kurs i arbeidsrettsspørsmål.  

Med sine mange år fra lederstillinger i kommunal sektor og KS kjenner Jan sektoren godt, og denne kunnskap og kjennskap avtegner seg i faglig trygghet og forståelse – i godt samarbeid med oppdragsgiverne. Han lytter, er klar og tydelig på sine råd og anbefalinger og legger alltid opp til godt samarbeid i rekrutteringsprosessene. Godt humør, humor og vennlighet i kombinasjon med faglighet er viktig i prosessene Jan er involvert i.

Våre rådgivere
Jan Sebjornsen Storstein - Skagerak Consulting

Contact

950 09 444

jss@skc.no

LinkedIn

Subject Areas

Places

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent