Øyvind Drangsland

Partner

Øyvind Drangsland

Partner

Øyvind er partner og seniorrådgiver i SkC og arbeider med rekruttering, leder- og teamutvikling, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. Han bistår en rekke organisasjoner innen disse fagområdene, og da spesielt offentlige virksomheter.

Kontakt meg

Han har blant annet bakgrunn som organisasjonssjef og rådmann, og var leder av rådmannsutvalget i Telemark i 5 år. Som konsulent har Øyvind jobbet i over 20 år med å bistå ledere og virksomheter i positiv utvikling av lederskap og arbeidsmiljø, samt innen rekruttering av ledere. Han kom til Skagerak Consulting i 2009, og var før det manager i KMPG og partner i Habberstad..

Øyvind støtter og trener ledere i krevende utviklingsprosesser. Det er lett å planlegge prosjekter for utvikling, men langt mer krevende å lede utviklingsprosessene slik at de medfører bedre resultater både for innbyggere, kunder og ansatte. Gode resultater forutsetter ofte at ledere må jobbe bedre på tvers og trene på samhandlingen med andre ledere. I dette arbeidet inngår ofte lederutvikling, konflikthåndtering og veiledning av både ledere og medarbeidere.

Sin faglige bakgrunn innen organisasjon, ledelse og markedsføring har han bl.a. fra BI og Høgskulen på Vestlandet. Han er cand. theol, med prakticum, og er familieterapeut. Øyvind er sertifisert i Cute, Adept 15, Effektive ledergrupper, Big5. Han har fokus på resultatrettet ledelse og hvordan ledergrupper må jobbe sammen for å utvikle gode team som oppnår resultater for virksomheten.

Øyvinds kjerneverdier er tydelighet, med varme, og maksimal kompetanseoverføring til arbeidsgiver, ledere og HR slik at ønskede endringer og utvikling blir gjennomført i praksis.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent