Per Bjerk

Senior adviser

Per Bjerk

Senior adviser

Per Bjerk har over 15 års erfaring som rådgiver innen rekruttering av topp- og mellomledere samt sentrale nøkkelstillinger til offentlig og privat sektor. Han har i tillegg 10 års erfaring som rådgiver innenfor leder- og organisasjonsutvikling.

Per har tidligere jobbet med executive search hos Hartmark Executive Search og Capita Search&Consulting. Bjerk har meget god erfaring i å bistå med rekruttering til sentrale nøkkelstillinger, som enten er krevende eller har et lite tilfang av kandidater i markedet. Per har hovedvekten av sin erfaring innen bransjer som industri, varehandel og teknologiselskaper.

Som rådgiver innenfor leder- og organisasjonsutvikling hos Mercuri International Norge var aktuelle temaer: utvikling av ledergruppen som team, effektive ledergrupper, klimaundersøkelser, kompetansekartlegging- og utvikling, endringsledelse, kommunikasjon, situasjonsbestemt ledelse, bevisstgjøring av lederroller, utvikling av bedriftskultur og verdier samt mål og målstyring.
Før tiden som rådgiver hadde Per ulike lederstillinger innen salg- og marketing fra Freia/Mondelez Norge, Narvesen/Reitan Servicehandel og Elkjøp Norge.

Per er kundeorientert og er opptatt av høy kundetilfredshet og kundeservice. Som person beskrives Per som analytisk, strukturert, engasjert og hyggelig. Utdannelse fra BI som Master of Business and Marketing.

Våre rådgivere

Contact

481 55 446

pb@skc.no

LinkedIn

Subject Areas

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent