Stein Erik Hegerberg

Senior adviser

Stein Erik Hegerberg

Senior adviser

Stein Erik Hegerberg er seniorrådgiver i Skagerak Consulting. Hans hovedområder er ledelse, strategi- og organisasjonsutvikling, HR-rådgiving, omstillings- og endringsledelse i sykehus og kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Han arbeider spesielt i forhold til ledere, roller, delegasjon og arbeidsprosesser i forhold stab/linje. Stein Erik har 18 års erfaring som stabsleder i kommuner og sykehus, blant annet som personalsjef i kommune og som personal- og organisasjonsdirektør i sykehus.

I en rekke organisasjoner har Stein Erik arbeidet med effektivisering av stab og samarbeid stab/linje, blant annet ved de store universitetssykehusene i Oslo og i en rekke kommuner. Han har omfattende erfaring med styringssystem, spesielt innen medarbeiderområdet.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent