Wendy Skjellnan

Senior adviser

Wendy Skjellnan

Senior adviser

Er du på jakt etter en seniorrådgiver med solid erfaring fra rekruttering av ledere og fagspesialister og som i tillegg har lang rådgivererfaring innen organisasjon- og lederutvikling? En rådgiver med over 35 års arbeidserfaring innen HR- og organisasjonsutvikling og rekruttering. Da bør du kontakte Wendy.

Kontakt meg

Wendy har vært tilknyttet ulike konsulentselskaper både som partner og styreleder. Hun jobbet tidligere som partner i Headvisor og Kaluna for hun begynte som senior rådgiver i Skagerak Consulting. Hun har som partner/seniorrådgiver hatt oppdrag for blant annet Helsedirektoratet, Forbrukerrådet, Rainpower, Selvaaggruppen og Lefdal installasjon. I tillegg til aktører innen bank-, finans- som Pareto bank og KLP banken.

Wendy har ledet omfattende omstillingsprosesser i forbindelse med markedstilpasninger, oppkjøp og sammenslåing av avdelinger, team og organisasjoner – både som leder og beslutningstaker innen HR-faget. Hennes erfaring fra ulike organisasjoner gjør Wendy til en dyktig rådgiver som er trygg i rollen ved krevende prosesser.

Wendy har selv erfaring fra ulike styrer og har erfaring i å bygge opp styrer med komplementær kompetanse.

Wendy har studert til terapeut ved Norsk Gestaltsinstitutts høyskole i tillegg til administrative fag og styrekompetanse ved BI i Oslo.

Wendy er en ærlig, lojal og lyttende rådgiver. Hun deler gjerne av sine egne erfaringer og er en god rådgiver. Hun er en relasjonsbygger som gjennom sin oppriktighet inngir god tillit.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent