Wendy Skjellnan

Senior adviser

Wendy Skjellnan

Senior adviser

Wendy er seniorrådgiver innen executive search og rekruttering av ledere og spesialister. Hun arbeider også som rådgiver innen organisasjon- og lederutvikling.  Hun har mer enn 15 års erfaring som konsulent og bruker sin kompetanse til å finne frem til ultimate kandidater eller i å arbeide med å få ledere og organisasjoner til å hente ut sine potensialer. 

Wendy har over 20 års arbeidserfaring innen HR- og organisasjonsutvikling internasjonale selskaper innen industrien, retail og bemanningsbransjen før hun begynte som konsulent. Wendy har ledet omfattende omstillingsprosesser i forbindelse med markedstilpasninger, oppkjøp og sammenslåing av avdelinger, team og organisasjoner – både som leder og beslutningstaker innen HR-faget
Hennes erfaring fra ulike organisasjoner gjør Wendy til en dyktig rådgiver som er trygg i rollen ved krevende prosesser.
Wendy har vært tilknyttet ulike konsulentselskaper både som partner og styreleder. Hun fra rollen som partner i Headvisor og Kaluna for hun begynte som senior rådgiver i Skagerak Consulting. Hun har som partner/seniorrådgiver hatt oppdrag for blant annet Helsedirektoratet, ForbrukerrådetRainpower, Selvaaggruppen og Lefdal installasjon. I tillegg til aktører innen bank-, finans- som Pareto bank og KLP banken. Wendy har selv erfaring fra ulike styrer og har erfaring i å bygge opp styrer med komplementær kompetanse. 

Wendy har studert til terapeut ved Norsk Gestaltsinstitutts høyskole i tillegg til administrative fag og styrekompetanse ved BI i Oslo. 

Wendy er en ærlig, lojal og lyttende rådgiver. Hun deler gjerne av sine egne erfaringer og er en god rådgiver. Hun er en relasjonsbygger som gjennom sin oppriktighet inngir god tillit. 

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent