Våre referanser

Det er blitt mange blomstrende kundeforhold etter at vår første kunde ga oss sin tillit tilbake i 2003. Mange har vi fått gleden av å jobbe med i tyngre endringsprosesser over flere år, mens andre har hatt konkrete enkeltoppgaver vi sammen har løst raskt.

Kundespekteret er like bredt som oppdragstypene kundene har kontaktet oss med. Ingen virksomheter eller utfordringer er like, og vi er glade for å ha kunnet skreddersy løsninger som har passet – enten det har vært for store offentlige virksomheter, energikonsern eller det lokale elektrikerfirmaet.

Vi fullfører alltid, med stolte resultater. Referansene nedenfor vitner om det, og vi verdsetter våre kunder høyt.

Management and specialist recruiting

Elektronikkgrossisten Bergaard Amundsen AS

Management and specialist recruiting

Management and specialist recruiting

Management and specialist recruiting

Organizational development and recruiting

Recruiting, management, and business development

Management, organizational development, and recruiting

Management recruiting

Management recruiting

Recruiting of the municipal director

Recruiting of the municipal director

Management recruiting

Various projects within business development

Recruiting of managers and specialists

Project management during merger process

Lyngdal kommune

Recruiting and organizational development

Bufetat

Management recruiting