Hva er det som kjennetegner suksessfulle prosjekter?

Prosjektledelse

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Det er skrevet mange artikler om hva som kjennetegner suksessfulle prosjekter. Det klassiske kriteriet for om et prosjekt er vellykket, er at det leveres innenfor tidsrammen, innenfor budsjettet, og med en leveransekvalitet som står i forhold til kravspesifikasjonen.

Det er imidlertid ikke alltid enkelt å oppnå alle disse kriteriene, og det er derfor et spørsmål om hvor mange prosjekter som kan defineres som en suksess basert på disse kriteriene.

For å kunne levere et prosjekt innenfor tidsrammen, budsjettet og med riktig kvalitet, kreves det mange innsatsfaktorer. Du trenger riktig kompetanse i prosjektteamet, et konkret prosjektmandat, en passende prosjektstruktur og ledelsesforankring. Disse faktorene må være på plass og samarbeide for å oppnå suksess.

Som prosjektleder bør du håndtere alle disse områdene og ha bred prosjektfaglig kompetanse og fagkompetanse når det gjelder typen prosjekt du leder. Men, prosjekter drives frem av mennesker, og som prosjektleder bør du fokusere på denne “myke” innsatsfaktoren. Denne siden av prosjektledelse trekkes ikke alltid like godt frem.

Det er ikke slik at du alltid får muligheten til å plukke et “dreamteam” til ditt prosjekt. Du er ofte avhengig av å bygge teamet, finne motivasjonen til den enkelte for så å kunne hente ut det beste i dem. I stor grad handler det om å skape trygge rammer i prosjektet. Sørge for åpen og ærlig kommunikasjon og gi tydelige tilbakemeldinger når det er behov for det. Og sist, men ikke minst, sørge for at det er god stemning i prosjektet.

Klarer du alt dette vil du ha et robust prosjektteam som vil stå støtt når dere møter motgang.
Etter hvert som du får mer erfaring som prosjektleder oppleves denne siden av arbeidet som både spennende og ikke minst avgjørende for prosjektets suksess.

Skulle det være at du ikke alltid leverer på tid, budsjett eller kvalitet, er det jo lov å ha det gøy på veien!

Forslag til andre artikler fra Skagerak Consulting

Les også: Innovasjon skaper konkurransekraft

Les også: Lesson Learned

Les også: Bygg vanene som gjør det til en bedre leder

OM SKRIBENTEN

Per Jacobsen

Per Jacobsen er en erfaren rådgiver med kompetanse innen prosjektledelse og IT-ledelse og rådgivning. I tillegg har han erfaring med testledelse i større IT-prosjekter. For et større, internasjonalt firma har han også erfaring som IT-leder og leder for prosjektkontor.