Rekruttering

Vi finner den rette

Trygghet er nøkkelordet når du skal gjennomføre eller gjennomgå en rekrutteringsprosess. Mye står på spill for både arbeidsgiver og kandidat. Hvordan kan denne usikkerheten elimineres? Vår erfaring er at trygge rekrutteringsprosesser inneholder følgende:

  • Struktur gjennom prosessen
  • Godt kandidatutvalg
  • Kompetansefokus
  • God oppfølging underveis og etterpå

Ved bruk av vårt omfattende nettverk, anerkjente metodikk og velprøvde testverktøy skreddersyr vi en prosess som fyller ditt behov – og reduserer din risiko. Enten behovet er for ledere, fagspesialister eller styre: Med kvalifiserte medarbeidere i roller tilpasset deres kompetansepotensial er din suksess som arbeidsgiver sikret.

Slik hjelper vi din bedrift

Vi tilbyr ulike rekrutteringsprosesser som executive search, annonsert rekruttering, direkte søk (headhunting) og utvelgelse av kandidater fra egen organisasjon. Kombinasjoner av disse er også vanlig, og vi bistår ofte i kvalitetssikring av bedriftenes egne ansettelsesprosesser.

Metodikk og nettverk

Vår styrke ligger i en velprøvd metodikk, grundige prosesser og et bredt nettverk innen en rekke fagområder og bransjer. Rådgiverne er i tillegg sertifisert og trenet i bruk av ulike testverktøy som er tilpasset den enkelte rekrutteringsprosessen.

Anerkjente testverktøy  

Rekrutteringsprosessen inkluderer også bruk av verktøy som personlighetstester og evnetester som sammen med biografisk informasjon, intervjuer og referanseintervjuer, gir oss et best mulig bilde av kandidatene. Dette reduserer risikoen for feilansettelse og sikrer at de beste kandidatene velges til jobben.

Skagerak Consulting benytter blant annet et av markedets mest anerkjente og veldokumenterte testverktøy, Cut-e/AON. 

Du bestemmer selv hvor mye vi skal gjøre

Vi kan gjennomføre hele ansettelsesprosessen fra kravspesifikasjon til oppfølging av den som blir ansatt, eller vi kan gjøre delprosesser underveis. Eksempelvis er det mange som benytter oss til kvalitetssikring ved valg blant finalekandidater.

Vi gjennomfører prosesser innen områdene:

  • Executive search / topplederrekruttering
  • Leder- og spesialistrekruttering
  • Kandidatvurderinger / Sluttvurdering
  • Styrerekruttering
  • Management audit / vurdering av lederteam
  • Karriereomstilling / Outplacement

Har du riktig kompetanse i styret?

Trykk for å lese mer om styrerekruttering

Behov for karriereveiledning?

Trykk for å lese mer om karriereveiledning

Våre rådgivere innen rekruttering