Hvorfor spør du?

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Hverdagen vår er full av spørsmål – det går i ett fra vi står opp til vi legger oss. Noen spørsmål gir svar, andre utløser handling.

En gang fikk jeg et spørsmål som fikk pulsen til å slå raskere. Hvilken samtale har du ikke lyst til å ta? Jeg visste umiddelbart svaret, jeg hadde lenge hatt en «stein i skoen». Det ene spørsmålet utløste nye: Bør jeg gjøre noe med det som plager meg? Hva vil kunne skje om jeg fortalte? Hva med å heller la være? I samtaler med en kollega og en nær venn, fikk jeg flere gode spørsmål som fikk meg til å reflektere og legge en plan. Langsomt bygget jeg opp mot til å ta initiativ en samtale som jeg visste ville koste.  

Gode spørsmål kan være et kraftfullt verktøy

Å stille spørsmål er en vesentlig del av det å være menneske, og vi gjør det dagen lang. Forskere fra University of California, gjennomførte en studie hvor 32 personer fikk lydopptakere for å registrere all samtale i løpet av fire dager. Resultatene viste at deltakerne i gjennomsnitt stilte nær 400 spørsmål om dagen.

De fleste spørsmål handler om hverdagslige saker, men de kan også være kraftfulle verktøy. Hvordan vi stiller spørsmål kan påvirke svarene vi får. De fleste har erfart at stille åpne og nysgjerrige spørsmål kan bidra til å åpne opp for samtale og forståelse, mens å stille ledende eller dømmende spørsmål kan stenge samtalen ned og skape avstand. Som leder er det en sentral ferdighet å kunne stille spørsmål for å utvikle seg selv og teamet sitt. Ved å stille spørsmål, kan ledere også vise at de er interessert i å lytte og forstå perspektivene til sine medarbeidere. Dette kan bidra til å bygge tillit og engasjement blant kolleger og skape en kultur for åpen kommunikasjon og samarbeid.

Hva gjør et spørsmål «godt»?

Når vi stiller så mange spørsmål hver dag, skulle det kanskje bety at vi var skikkelig flinke til det. Kanskje det, men hvor mange gode spørsmål stiller vi i løpet av en dag?

Et godt spørsmål kan defineres på mange måter. Noen av kriteriene som gjør et spørsmål «godt» kan være om de er:

 • Åpne? Et godt spørsmål bør gi rom for en åpen diskusjon eller et reflekterende svar. Åpne begynner ofte med hva, hvordan, hvor, hvem eller hvorfor, og krever mer enn et enkelt ja eller nei.
 • Relevante? Et godt spørsmål bør være relevant for situasjonen eller emnet som diskuteres. Det bør hjelpe til med å bringe klarhet, informasjon eller innsikt i situasjonen.
 • Utforskende? Et godt spørsmål bør hjelpe til med å utforske og oppdage nye informasjon, tanker og perspektiver. Det bør også oppmuntre til refleksjon og selvinnsikt.
 • Respektfullt? Et godt spørsmål bør bli stilt på en respektfull måte, og vise interesse og anerkjennelse for den andre personens synspunkter og følelser.

Gode spørsmål som kan hjelpe deg med å oppnå forskjellige mål

Når jeg vil forstå en situasjon bedre:

 • Hva var de viktigste faktorene som førte til denne situasjonen?
 • Hva er det som gjør denne situasjonen så vanskelig for deg?
 • Hvilke alternativer ser du som kan løse dette problemet?

Når jeg vil lære noe nytt:

 • Hva var det viktigste du lærte om dette temaet?
 • Hva var den største utfordringen du møtte på?

Når jeg vil få innsikt i en annen persons perspektiv:

 • Hva tenker du om denne situasjonen, hva føler du?
 • Hva er dine viktigste bekymringer når det kommer til denne avgjørelsen?

Når jeg vil oppmuntre til refleksjon og selvinnsikt:

 • Hva har du lært av denne opplevelsen?
 • Hva kunne du ha gjort annerledes i denne situasjonen?

Når jeg vil bygge tillit og forhold:

 • Hva er viktig for deg?
 • Hvordan vil du beskrive din ideelle arbeidsplass?

Hvem vil du stille ditt neste spørsmål?

Ledere som stiller spørsmål kan hjelpe medarbeider til å vokse og utvikle seg. Det kan bidra til å skape en kultur for læring og kontinuerlig forbedring på arbeidsplassen.

Samtalen jeg gruet for, endte mye bedre enn jeg kunne forestille meg. Et enkelt spørsmål utløste en modig handling. Det kan være mye kraft i gode spørsmål!

OM SKRIBENTEN

Anne Hilde Hals

Anne Hilde er partner i SkC og arbeider med leder- og organisasjonsutvikling og rekruttering i offentlig og privat sektor med utgangspunkt fra vårt kontor i Kristiansand.
Hun jobber for det meste med menneskene i organisasjonen og bistår i prosesser der virksomheter, grupper og enkeltpersoner ønsker bedring og utvikling. Hennes viktigste bidrag for oppdragsgiverne er å skape effektive ledergrupper, produktive team og attraktive arbeidsmiljø. Hun har betydelig erfaring med lederstøtte/coaching og er en god rådgiver og sparringspartner for ledere på alle nivå i virksomheten.