Innovasjon og tradisjon – hva kan vi lære av vikingene?

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Innovasjon og tradisjon blir gjerne sett på som motsetninger. Men klarer man å kombinere tradisjon med nytenkning, dukker det opp spennende muligheter. Skagerak Consulting har fått i oppdrag av Vestfold og Telemark fylkeskommune å utarbeide en plan for vikingsatsingen i fylket. Denne planen skal inneholde tradisjonelle elementer som historieformidling, men også legge grunnlag for næringsutvikling og destinasjonsutvikling basert på helt nye tanker.

Tradisjonelle produkter kan skape nye muligheter

Vikingenes innovative båtbygging var avgjørende for at de kunne bevege seg raskt og trygt over store avstander. Det er imidlertid helt andre og overraskende muligheter som Tom R. Gogstad og Nancy Fandler Brodin har kommet over i det innledende arbeidet. Slipesteiner og reinsdyrhorn kan danne grunnlaget for nye måter å trekke til seg turister fra hele verden. Produkter og produksjonsmetoder fra vikingtiden kan kobles med ny teknologi, nye behov og ikke minst bidra til å løse bærekraftutfordringer.

Fra miljøproblem til forretningsidé

En av idéene baserer seg på brent kalk. Vikingene brant kalk for å dekorere veggene. I dag bruker vi brent kalk, blant annet til å bevare gamle bygg. Stillehavsøsters som er blitt nytt og økende miljøproblem langs kysten, kan også bli en viktig råvare. Kan det ligge nye forretningsmuligheter i å samle inn stillehavsøsters, brenne skallene og selge sluttproduktet til bevaringsformål?

Tradisjonell tjære, som brukes til bevaring av stavkirker, skip, gamle tregjenstander etc., er i dag en mangelvare og må ofte importeres fra Kina. Hva med å kombinere vikingenes milebrenning hvor de produserte trekull og tjære, med ny teknologi? I tillegg til kortreist tjære, vil man få biokull som binder CO2 i flere hundre år og kan benyttes til jordforbedring. Prosjektet gir gode muligheter for å lære, utvikle og finne viktige løsninger knyttet til grønne skiftet i samfunnet. Og når løsningene i tillegg kan bære med seg verdiskapning for reiselivet, næringsvirksomhet og arbeidsplasser – da er det bare å sette stødig kurs på nye tokter med vikingene som veiviser.

De to rådgiverne fra Skagerak Consulting vil i sitt arbeid vurdere mulighetene knyttet til både disse og andre utviklingsprosjekter.

Vikingtiden – et uforløst potensial

Et av fokusområdene i markedsplanen vil være hvordan vi kan tenke nytt for å bygge opp en vikingtidssatsing som kombinerer lokalt engasjement og frivillig arbeid med faktabasert historieformidling, undervisning og kommersielle reiselivsaktiviteter. Det finnes mange uutnyttede muligheter, og det er mange aktører som ønsker å være med i den videre satsingen.

«Dette er en krevende oppgave, men de siste årene har vi sett et økt engasjement og større grad av samarbeid og koordinering mellom frivillige og kommersielle interesser innen vikingtidsområdet. Vestfold og Telemark fylkeskommune har vært en viktig bidragsyter til dette. Det var Skagerak Consulting som utarbeidet den forrige markedsplanen for vikingtidssatsingen, og det er imponerende å se hvor mange av de rådene vi kom med, som faktisk er satt ut i livet.», sier Tom R. Gogstad som er prosjektleder for arbeidet med den nye planen for vikingtidssatsing.

Er du interessert i å vite mer om hvordan vi jobber med strategi- og innovasjonsprosesser? Vi deler gjerne av vår erfaring og flere eksempler fra prosjekter i innen fagområdet.

Ta kontakt med en av våre seniorrådgivere Nancy Fandler Brodin eller Tom R. Gogstad

OM SKRIBENTEN

Tom R. Gogstad

Tom er partner i Skagerak Consulting og har mer enn 15 års erfaring som rådgiver. Han er utdannet siviløkonom og er en erfaren rådgiver som blant annet jobber med prosjekter innen forretningsutvikling, strategi, kvalitet, bærekraft og rekruttering.