Ny leder for Skagerak Consultings Oslo-kontor

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Tore Eriksen er fra 1. april gått inn i rollen som leder for Skagerak Consultings Oslo-kontor. Han vil også være leder for selskapets faggruppe innen strategi- og virksomhetsutvikling og inngå i Skagerak Consultings ledergruppe. Tore har faglig, bred erfaring både som linjeleder og rådgiver, og vil jobbe aktivt mot virksomheter med behov for omstilling, utvikling og effektivisering.

Tore har erfaring fra både privat og offentlig sektor. Han har blant annet vært direktør for KMPGs rådgivningsområde innen offentlig, helse og infrastruktur, partner og leder for PwCs rådgivning mot offentlig sektor og associate partner samt leder for IBM Consulting Services sin virksomhet rettet mot staten. I disse selskapene var han også en del av den internasjonale industri-ledergruppen. Før han begynte sin konsulentkarriere, jobbet han i Forsvaret med bl.a. planlegging og budsjettkoordinering av all forsynings- og støttevirksomhet og som forvaltningsdirektør ved Forsvarets forskningsinstitutt.
Les mer om Tore og hans bakgrunn her: Tore Eriksen

OM SKRIBENTEN

Tom R. Gogstad

Tom er utdannet siviløkonom med markedsføring, organisasjon og ledelse som spesialiseringsområder.