«Lesson Learned»

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Forsvaret, Equinor, Kongsberg Gruppen og Telenor

Å lære av erfaringene vi gjør oss er en grunnleggende del av menneskelig utvikling, og det samme prinsippet gjelder for organisasjoner. En rapport fra Deloitte viser imidlertid at kun 34 % har etablerte systemer for å prosessere læringspunkter. Organisasjoner som har lyktes med dette er blant annet Forsvaret, Equinor, Kongsberg Gruppen og Telenor – de bruker «Lesson learned».

HVA er «lesson learned»

«Lesson learned» (læring av erfaringer) refererer til å trekke relevante lærdommer og innsikter fra en opplevelse. Dette kan inkludere suksesser, feil, utfordringer eller andre erfaringer som kan være nyttige for fremtidige oppgaver eller situasjoner. Å reflektere over tidligere erfaringer og trekke ut viktige lærdommer kan hjelpe en organisasjon til å forbedre og optimalisere sine fremtidige handlinger og beslutninger.

HVEM har hatt suksess med «lesson learned»

Forsvarets fremste avdelinger har utviklet en læringskultur basert på tilbakemeldinger, tillit og tilgjengelighet, samt en tydelig ledelse. Prosessene er strukturert i et «lesson learned system». Dette har gjort dem til noen av verdens beste innenfor sine grener.

Equinor bruker «lesson learned» for å evaluere og forbedre sikkerheten i sine operasjoner på norsk sokkel og andre steder i verden. Selskapet har et omfattende program for å lære av feil og forhindre ulykker.

Kongsberg Gruppen som leverer avanserte systemer og løsninger til kunder over hele verden, har en kontinuerlig forbedringsprosess som er basert på «lesson learned». Selskapet har et eget program for å lære av feil og implementere forbedringer i sine produkter og tjenester.

Telenor bruker «lesson learned» for å forbedre sin kundeopplevelse og øke effektiviteten i sine operasjoner. Selskapet har et program for å samle inn og analysere data om kundenes tilbakemeldinger, og bruke denne informasjonen til å gjøre forbedringer.

HVORFOR etablere «lesson learned»

  • Ifølge en studie fra Project Management Institute (PMI) vil organisasjoner som bruker en systematisk tilnærming til å samle inn og analysere «lesson learned» øke sannsynligheten for å oppnå suksess i fremtidige prosjekter med opptil 35 %.
  • En annen undersøkelse utført av Harvard Business Review fant at organisasjoner som er flinke til å lære av sine erfaringer, er mer innovative og har høyere grad av kundetilfredshet enn organisasjoner som ikke gjør dette.
  • En studie av “Construction Industry Insitute (CII) viste at organisasjonene i entreprenør-bransjen som lykkes med «lesson learned» og implementeringen av tiltak i fremtidige prosjekter håndterte risiko 20 % bedre enn de som ikke hadde dette på plass. 

HVORDAN etablere «lesson learned»

Ledelsesengasjement og lederstøtte: Ledere må engasjere seg i å etablere en kultur for læring og forbedring, og støtte initiativer som bidrar til dette. Dette inkluderer å gi tilstrekkelige ressurser til å dokumentere og analysere erfaringer, og å implementere tiltak basert på disse erfaringene.

Kultur for åpenhet og læring: En kultur som legger til rette for åpen kommunikasjon og læring, kan bidra til å identifisere problemer og muligheter tidligere, samt støtte kontinuerlig forbedring. En kultur som fremmer læring og utvikling, kan bidra til å skape en atmosfære der ansatte føler seg trygge på å dele sine tanker og ideer, og hvor de er villige til å lære av sine feil og erfaringer.

Implementering av tiltak: Å identifisere og dokumentere læringspunkter er første trinn, men det er også viktig å implementere tiltak basert på disse læringspunktene. Dette kan inkludere endringer i prosedyrer, retningslinjer eller praksis for å unngå tidligere feil eller for å styrke bevaringsområder.

RISIKO ved å ikke være en lærende organisasjon

  • Gjentakende feil: Hvis organisasjonen ikke lærer av sine erfaringer kan det føre til at samme feil blir gjort igjen og igjen. Dette kan føre til tap av tid, ressurser og mulig tap av kunder.
  • Tap av tillit: Hvis organisasjonen ikke klarer å lære av tidligere feil kan det føre til tap av tillit fra både kunder og ansatte. Dette kan føre til lavere inntekter og utfordringer med å tiltrekke og beholde kvalifisert personell.
  • Manglende innovasjon: Hvis organisasjonen ikke lærer av tidligere erfaringer kan det føre til at man ikke oppdager nye måter å gjøre ting på. Dette kan føre til at selskapet mister markedsandeler og blir mindre attraktive for kunder og investorer.
  • Risikofylte beslutninger: Hvis organisasjonen ikke samler inn og analyserer læringspunkter kan det føre til at beslutninger blir tatt på bakgrunn av mangelfull informasjon. Dette kan føre til risikofylte beslutninger som kan få alvorlige konsekvenser.

I Skagerak Consulting får vi en unik innsikt i kundenes organisasjonskultur. I mange tilfeller bekreftes budskapet om viktigheten av å etablere en god læringskultur og systemer som «lesson learned». Med sterke fagmiljøer innen rekruttering og organisasjonsutvikling har vi en helhetlig tilnærming og blir ofte en betrodd strategisk partner for våre kunder.

OM SKRIBENTEN

Philip H. Garder

Philip jobber som rekrutteringsrådgiver i Skagerak Consulting. Han har lang erfaring fra Forsvaret, har jobbet som search-spesialist, og nå med rekruttering av ledere og spesialister. I sitt arbeid fokuserer han på å sikre gode løsninger for kunden ved å jobbe effektivt og målrettet.