Miljøfyrtårn – en enkel vei til god miljøledelse

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Klimaendringene påvirker oss på mange måter, ikke bare rent fysisk. De påvirker også våre holdninger og valg. Stadig flere ledere opplever dette. God miljøledelse og bevisst miljøsatsing er nå i ferd med å gå fra å være et konkurransefortrinn til å bli en forutsetning for i det hele tatt å bli vurdert.

Har du ikke ting på stell, blir du ikke valgt

Den økte bevisstheten rundt klima og miljø gjør at folk velger bort de produktene som forurenser mest. Større virksomheter handler ikke med bedrifter som ikke kan dokumentere en aktiv miljøsatsing. Yngre mennesker vil ikke jobbe i bedrifter som har en dårlig miljøprofil. Miljøfaktoren er i ferd med å bli en forutsetning for å bli valgt som leverandør eller som arbeidsgiver.

Økt bevissthet rundt miljøsertifisering

Miljøfyrtårn er et system som hjelper små og mellomstore virksomheter med å gjøre gode miljøvalg. Og når tiltakene er satt i gang og godkjent, får de et miljøsertifikat som bevis på den innsatsen de gjør. Dette gjør det enklere når man har behov for å dokumentere sin miljøinnsats. Skagerak Consulting har siden 2007 hjulpet norske bedrifter med å bli Miljøfyrtårn. De siste tre årene har vi bidratt til å sertifisere like mange virksomheter som de elleve foregående årene til sammen. Dette er et godt bilde på hvordan bevisstheten har endret seg og hvordan ønsket og ambisjonen om å gjøre noe, har vokst.

Miljøfyrtårn skaper ringvirkninger

I dag er nærmere 7800 virksomheter Miljøfyrtårn-sertifisert og over 1200 bedrifter er sertifisert etter ISO 14001-standarden. For å kunne opprettholde sertifiseringen over tid, må disse dokumentere bevisste miljøvalg. Et av kravene som skal dokumenteres, er at de velger miljøvennlige og miljøsertifiserte produkter og underleverandører. Underleverandører som ikke tilfredsstiller miljøkravene, vil dermed bli valgt bort til fordel for de som kan dokumentere sin miljøprofil. Man får dermed en virkning som kan sammenlignes med et pyramidespill hvor hver miljøsertifisert virksomhet legger grunnlaget for flere nye. Henger bedriften din ikke med i denne utviklingen, vil dere derfor på sikt kunne miste en viktig del av kundegrunnlaget.

Miljøinnsats gir mer enn bare miljøgevinst

Ikke nok med at miljøsertifiserte bedrifter opplever en positiv markedseffekt. Vi får også tilbakemeldinger om at mange opplever reduserte kostnader på grunn av økt bevissthet rundt innkjøp, lavere energikostnader og lavere transportkostnader. Statistikker viser også at Miljøfyrtårn-bedrifter generelt sett har lavere sykefravær enn gjennomsnittet. Miljøsatsing gir også en viktig omdømmeeffekt. Fordelene er med andre ord mange.

Nytt miljøfokus i offentlige innkjøp

Kommuner, fylkeskommuner og stat kjøper inn varer og tjenester for om lag 600 milliarder kroner årlig. Klimabelastningen fra slike innkjøp er på rundt 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk.
I 2007 gikk miljøvernministeren ut med et klart budskap om at staten skulle stille strengere miljøkrav i forbindelse med offentlige innkjøp. Men det var først for et par år siden vi begynte å se konkrete effekter av offentlige virksomheters miljøkrav til sine underleverandører.

Spesielt i kommunal og fylkeskommunal sektor begynner man nå å ta bevisste miljøvalg. Dette gjelder særlig i de kommunene som har satt seg som mål å Miljøfyrtårn-sertifisere alle enheter. Oslo kommune er her en foregangskommune. Her er 475 av de kommunale virksomhetene blitt miljøsertifisert. Sandefjord er en annen kommune med klare miljøambisjoner. Kommunen ble i fjor kåret til «Årets inspirasjon 2020» av Miljøfyrtårn-stiftelsen. Prisen fikk de for deres offensive rolle for å fremme bærekraft i hele kommunen.

Offentlige virksomheter har markedsmakt

Offentlig sektor kjøper hvert år inn varer og tjenester for mer enn 18% av landets brutto nasjonalprodukt. I Klimaforliket blir det slått fast at grønnere innkjøp er et viktig verktøy i klimakampen. Regjeringen har også sagt at de vil «sørge for at offentlig sektor, som kunde, bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger».
Vi har selv opplevd at dette nå begynner å bli en realitet. Tidligere i år vant Skagerak Consulting en anbudskonkurranse hvor miljøaspektet var vektet 30% i evalueringen mens pris var vektet 20%.
Dersom stat og kommune fortsetter denne trenden med å legge inn miljø som et kvalifikasjonskrav eller evalueringskriterium i sine anbud, vil vi virkelig kunne oppleve en norsk miljørevolusjon.

Vi kan hjelpe dere med å bli et Miljøfyrtårn

Vi bistår både private og offentlige virksomheter med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. I tillegg til å lede dere gjennom sertifiseringsprosessen, står vi for all oppfølging i forhold til Miljøfyrtårn-stiftelsen slik at hele prosessen skal gå så enkelt som mulig. Vi opptrer vanligvis kun som rådgivere i prosessen, men kan også bidra mer aktivt i selve implementeringsprosessen dersom dere har begrenset kapasitet i egen organisasjon.

Ønsker du å vite mer om Miljøfyrtårn-sertifisering, kontakt vår Miljøfyrtårn-konsulent Tom R. Gogstad. Tom har vært Miljøfyrtårn-konsulent siden 2007.

Du kan lese mer om Miljøfyrtårn-sertifisering her: www.miljofyrtarn.no

OM SKRIBENTEN

Tom R. Gogstad

Tom er partner i Skagerak Consulting og har mer enn 15 års erfaring som rådgiver. Han er utdannet siviløkonom og er en erfaren rådgiver som blant annet jobber med prosjekter innen forretningsutvikling, strategi, kvalitet, bærekraft og rekruttering.