Ny arbeidshverdag: Slik styrer og leder du mer effektivt

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Hybride arbeidsløsninger utenfor kontoret har endret både arbeidsplassen og vanene våre betydelig det siste året, og har trolig kommet for å bli. Dette bør få betydning for lederne som styrer og organiserer.

Vi er forskjellige

Å kunne arbeide hjemmefra, eller hvilket som helst sted, fremstår for mange som en drømmesituasjon. Så lenge arbeidet blir gjort skapes det grunnlag for en stor grad av personlig fleksibilitet og muligheter for aktiviteter som kan bidra til økt livskvalitet.

For andre skaper forventninger om hjemmekontor utfordringer, fordi hjemmet rett og slett er uegnet av plassmessige årsaker, fordi resten av familien samtidig breier seg ut i den «samme, smale båndbredden», at noen oppfatter det som at du driver kantinen – eller rett og slett fordi arbeidets innhold og karakter tilsier at vi skulle sittet sammen!

Samtidig er tiden kanskje også inne for å tenke igjennom hva som er oppgavene våre?

Dette driver vi med

For de fleste av oss består hverdagen av:

  • En del faste, løpende oppgaver
  • Et antall utviklingsoppgaver – for å bidra til å utvikle virksomheten videre

Ikke sjelden i de fleste virksomheter dukker det også opp en del mer eller mindre akutte oppgaver som vanskelig forutses, men som likevel må ivaretas.

Planlegg oppgavene bedre

I utgangspunktet organiseres disse oppgavene på forskjellig måter. De faste oppgavene baserer seg på definerte rutiner og prosedyrer. Utviklingsoppgavene er ofte organisert gjennom prosjekter – blant annet med en midlertidig arbeidsgruppe og egne planer. Og de akutte oppgavene dukker plutselig opp og snur rundt på alt!

Med hybride arbeidsstasjoner som kanskje vedvarer, er tiden inne for deg som leder å tenke gjennom hvordan vi best organiserer oss. Fordi planlegging sannsynligvis er konsulentens viktigste verktøy, tror vi på en sterkere struktur og mer planlegging – uavhengig av type oppgave.

Struktur på de riktige oppgavene

Din oppgave som leder er å gi den enkelte de beste rammene for å bidra. Hvis folk er negative til hybrid arbeidsform, er årsaken ofte uklarheter om rolleforståelse eller kommunikasjon.

En gjennomgående prosjekt- eller mål- og resultatorientert planlegging vil kunne styrke en ny arbeidsform, der fokus er på følgende:

  • Den enkeltes rolle og oppgaver
  • Forventede mål/resultater – uttrykt i milepæler og i tid
  • Forventede bidrag og avhengighetsforhold til andre
  • Vurdering av den enkeltes arbeidsomfang

Vår erfaring med en hybrid arbeidsform er styrket fleksibilitet, men også mye arbeid for enkelte. Skal vi utvikle en ny arbeids- og samarbeidsform, må det kunne stå seg over tid.

Ikke drep verdiøkende initiativ!

Hold på initiativet

Som konsulenter sier vi ofte at planlegging og struktur er halve jobben. Men – igjen – vi er forskjellige. Husk også å gi den enkelte rom for egne ideer og bidrag. Ikke drep verdiøkende initiativ!

Veien videre

Innenfor virksomhets- og forretningsutvikling bistår Skagerak Consulting både private og offentlige virksomheter med styringsmodeller, organisasjonsdesign og program- og prosjektplanlegging basert på anerkjente, praktiske metoder. I slike sammenhenger vil vi blant annet benytte etablerte metoder som:

  • Målrettet prosjektstyring (GDPR/Goal Directed Project Management)
  • OKR (Objective, Key Results)

Om ønskelig bringer vi også inn digitalt støtteverktøy.

Målet er å gi din virksomhet de beste forutsetninger for å oppnå målene som er satt. Vil du vite mer om styring, organisering og arbeidsplanlegging, kontakt partner Tore Eriksen direkte, eller les mer om hvordan vi kan hjelpe her.

OM SKRIBENTEN

Tore Eriksen

Tore leder vår faggruppe for virksomhets- og forretningsutvikling. Han har 30 års erfaring fra ledende stillinger i offentlige og privat sektor og har ledet og gitt råd i en rekke omstillings- og utviklingsarbeider.