#QuietQuitting

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

«Gjør jobben din. Få betalt. Dra hjem»

I det siste er «quiet quitting» blitt en trend på sosiale medier internasjonalt. #Quietquitting har 158 millioner visninger på TikTok og er flittig brukt på andre sosiale medier.

Fenomenet retter søkelyset mot overarbeid, med et underliggende mål om å forebygge utbrenthet.

For mange handler dette om å sette rimelige grenser for seg selv, og ta vare på en generasjon som strekker seg langt for å levere. Selv om «quiet quitting» er en internettrend, setter det fokus på en verdi som er, og lenge har vært, en viktig del av sosialdemokratiet vi har; nemlig balanse mellom arbeid og fritid. Det skal oppfordre til å ta vare på egen helse og livskvalitet, og ikke la urealistiske målsettinger gå på bekostning av dette.

Diskusjonen går om dette handler om sunn og normal grensesetting, eller har manglende engasjement har fått et nytt og fancy navn?
Er det mer sosialt akseptabelt å ikke gjøre det lille ekstra på jobben. 

«Work to live», ikke «live to work»

Mange kjenner på et press for ikke bare å prestere, men overprestere. Hvor dette presset kommer fra, er vanskelig å si.

Har vi gjennom mange år skapt en kultur der arbeidstagere føler at de alltid må være på tilbudssiden –  selv om arbeidsgiveren ikke krever det?

Marit Christensen, førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Institutt for psykologi ved NTNU, sa nylig til NRK at arbeidstagere, uansett alder, gjør mer enn vi egentlig skal, blant annet fordi vi har laget oss et bilde av at vi må prestere over evne for å gjøre en god jobb. Det er spesielt unge, nye arbeidstagere som blir offer for en slik type overpresteringskultur, ifølge Christiansen.

Det finnes utrolig mange flinke og engasjerte mennesker som strekker seg langt både på jobb, for seg selv og for andre. Og i perioder er det nødvendig å jobbe lange dager for å nå et mål. Når man har det bra og trives på jobb, skapes det rom for akkurat dette. Det betyr mye for mange å kunne skape gode resultater sammen med gode kollegaer.

Lange arbeidsdager og et uklart skille mellom jobb og fritid kan være helseskadelig og gå utover arbeidstakers familie og sosiale liv. Quiet quitting kan bidra til balanse mellom jobb og fritid.

Statistikk

En nylig gjennomført måling fra Gallup USA viser at:

  • 32% av de ansatte er engasjert i jobben
  • 18% er aktivt uengasjert, Gallup kaller disse «loud quitters». De som er misfornøyd og sier fra om det høyt og tydelig
  • Mens den resterende gruppen, altså 50%, tilhører ifølge Gallup kategorien «quiet quitters». Altså de som ikke gjør noe mer enn det som er strengt nødvendig.  

Så kan man lure på, er dette et problem da? Så lenge folk gjør jobben sin. 

  • 9 av 10 bedrifter i Norge er små og mellomstore hvor arbeidsgiver og ansatte jobber skulder ved skulder for å oppnå verdiskapning. I slike virksomheter er arbeidsgiver ofte helt avhengig av at ansatte yter noe ekstra i perioder. 
  • Et manglende engasjement demper verdiskapningen, skaper en ujevn arbeidsbelastning mellom ansatte og kan stikke kjepper i hjulene for et godt samarbeidsklima på den enkelte arbeidsplass.
  • Om flere reduserer arbeidsinnsatsen til et minimum, hva vil skje med de som er engasjerte og gir det lille ekstra?

Tillit og stillingsbeskrivelse

Det norske arbeidslivet er basert på gjensidig tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Mange arbeidsavtaler og stillingsinstrukser er vagt utformet, og det er ofte uklart hva en ansatt er forpliktet til å gjøre.

  • Har du en eller flere «quiet quitters» i din organisasjon?
  • Hvordan skal vi fange opp de som mangler engasjement?
  • Har din bedrift fokus på å iverksette tiltak for å øke engasjement og sørge for en god balanse i arbeidsbelastning for de ansatte?

Vi i Skagerak Consulting er profesjonelle på rekruttering og hjelper arbeidsgiver med analyse av den enkelte stilling for å sette en god ramme. Vi er også profesjonelle på karriereveileding, og hjelper den enkelte arbeidstaker med veien videre.

OM SKRIBENTEN

Linda Brusletto

Linda er en erfaren rekrutteringsrådgiver med kompetanse på rekruttering og rådgivning i forbindelse med nyansettelser, omplassering, organisasjonsutvikling og endring.

Hun rekrutterer til spesialist - og lederstillinger og har opparbeidet et stort nettverk gjennom mange års arbeid.

Med positiv holdning og pågangsmot, jobber hun for å oppnå gode resultater og fornøyde kunder. Linda er en tålmodig utretter som er opptatt av langsiktighet gjennom verdiskapning og utvikling for kandidat og kunde. Hun er hyggelig mot alle hun møter, kommuniserer åpent og får lett en god dialog.