Einar Li

Seniorrådgiver

Einar Li

Seniorrådgiver

Einar Li jobber med ulike prosjekter innen lederutvikling, organisasjonsutvikling og rekruttering. Han har bred erfaring innen området og har blant annet vært økonomidirektør, personal og organisasjonsdirektør i SINTEF og i NRK. I 13 år var han direktør/fagsjef for ledelse, Helse Øst/Helse Sør-Øst.

Som direktør og lederutvikler var Einar helt sentral i den nasjonale Topplederutdanningen for helseledere i Norge. Dette var et opplegg som gikk over mange uker for lederne, og hvor også lederne jobbet på egen arbeidsplass med utviklingsprosjekter. Einar fulgte opp basisgrupper med lederne, og veiledet den enkelte leder.

Han har over flere år kjørt lederkurs for den Den Norske Psykologforening, og som han fortsatt gjør.

I tillegg til rollen som seniorrådgiver, har han en bistilling som lederutvikler på Sykehuset Østfold.

Einar jobber i mange organisasjoner med lederutvikling, lederstøtte, veiledning av ledere og ansatte, arbeidsmiljøkonflikter og utviklingsprosjekter med fokus på forbedring av tilbudet til innbyggere og pasienter.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent