Audun Bjølgerud

Seniorrådgiver

Audun Bjølgerud

Seniorrådgiver

Audun Bjølgerud arbeider i hovedsak med å rekruttere dyktige kandidater til nøkkelposisjoner. Han har et bredt personlig nettverk – særlig i teknologiorienterte og kompetanseintensive bransjer. I tillegg til Search & Selection har han bred erfaring med å gjennomføre teamanalyser og Management Audits. Teamanalyser vil avdekke teamets styrker og begrensninger – og synliggjøre den enkeltes behov for faglig og ledelsesmessig utvikling.

Audun har bred erfaring fra rekruttering av ledere og fagspesialister gjennom mer enn 25 år som hodejeger. I tillegg har han bred egen arbeidserfaring fra både offentlig og privat næringsliv i ulike lederstillinger.

Han har bidratt med planlegging og gjennomføring av omfattende omstillingsprosesser nasjonalt og internasjonalt, herunder nyetableringer, fisjoner, nedbemanning, samt Due Diligence ifb. fusjoner og oppkjøp.

Som rekrutteringsrådgiver har han rekruttert toppledere, mellomledere og fagspesialister for store selskaper som ABB, Tomra, YIT, IF, Oracle, Volvo, Telenor, Avinor, Orkla, DNB og Aker-konsernet etc. I tillegg har han rekruttert til industriselskaper innen papir-, emballasje-, plast-, næringsmiddel-, biotek-, medtek- og elektromekanisk industri. Han har også arbeidet med rekruttering til entreprenørvirksomheter, bygg- og anlegg, eiendom, bank, forsikring, IT og varehandel.

Audun har sin lederutdanning og grunnleggende trening fra Forsvaret gjennom 2-årig Befalsskole og 3-årig Krigsskole i Hæren. (Bachelor innen strategi og operativ ledelse). Av yrkeserfaring har han erfaring både som topp- og mellomleder, samt leder av stabsenheter som HR og QA.

Han er sertifisert bruker av en rekke personlighetsverktøy.

Audun er utadvendt og sosial. Han arbeider analytisk og systematisk, og er nysgjerrig, innovativ og utviklingsorientert innen sitt fagområde. Han kommuniserer tydelig og vektlegger et enkelt språk.

Våre rådgivere

Kontakt

909 35 301

ab@skc.no

LinkedIn

Tjenesteområder

Sted

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent