Ellen L. Aasmundtveit

Seniorrådgiver

Ellen L. Aasmundtveit

Seniorrådgiver

Ellen er seniorrådgiver innen leder og organisasjonsutvikling og bistår kunder med utvikling av organisasjon, ledergrupper/team og individ. Hun har spesialisert seg på utvikling av bedriftsinterne leder- og talentutviklingsprogram, effektive ledergrupper, samhandling i team, praktisk kommunikasjon og ferdighetstrening, og er en dreven prosesskonsulent.

Ett av hennes fagfelt er rekruttering, hvor hun leverer digitale kurs, coaching og tilbakelesing av personlighetstester. Videre holder hun foredrag og workshops innen ulike temaer. Hun er en del av teamet i Execu AS, som leverer digitale lederutviklingsprogram (se https://www.execu.no/om-execu).

Med 17 års erfaring som rådgiver spenner Ellens kunder bredt, fra små, private kunder til store nasjonale kunder og offentlig sektor. Hennes bakgrunn er variert. Hun har vært innom mange forskjellige virksomheter og har mange års erfaring som leder i varehandel.

Kundene bistår hun med endrings- og utviklingsprosesser og har trent ledere i prestasjonscoaching i mange år. Det å gjøre ledergrupper og team mer effektive, slik at de skaper bedre resultater for organisasjonen, bistår hun også mye med. Hun har jobbet med flere store lederutviklingsprogram og har spesialisert seg på trainee/talentprogram. Selvledelse og struktur i hverdagen i form av bedre møteledelse og tydelige rammer er gjenkjennbart i de fleste oppdragene. Praktisk kommunikasjon – hvordan nå frem med budskapet som leder og skape resultater sammen med andre kjennetegner prosessene.

Ellen avsluttet en Executive Master of Management ved Handelshøyskolen BI i 2019. I fagkretsen har hun blant annet psykologi, coaching og endringsledelse og har en rekke kurs og sertifiseringer. Hun tar høsten 2020 kurset «Tilstedeværende ledelse i en digital tid» på BI.

Ellen er en nysgjerrig, lyttende, engasjert og trygg samarbeidspartner med tydelig fokus på å få mennesker og organisasjoner til å utvikle seg. Tillit og trygghet i relasjoner har stort fokus i prosessene hun er involvert i. Hun er dyktig på å sette seg inn i organisasjonens utfordringer og knytter utviklingsprosessene tett opp til organisasjonens forretningsmessige og strategiske mål.

En av hennes styrker er å skaffe overblikket og holde fokus på veien fremover. Fleksibilitet og smidighet i kombinasjon med tydelig kommunikasjon og forventningsavklaringer kjennetegner prosessene i samarbeid med kunden.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent