Geir Riise

Seniorrådgiver

Geir Riise

Seniorrådgiver

Geir er seniorrådgiver innen rekruttering og leder – og organisasjonsutvikling. Han har arbeidet mye med arbeidsmiljø og virksomhetsutvikling. Et godt arbeidsmiljø er viktig for verdiskaping og det å utvikle kompetanse. Han har mye erfaring med å samarbeide med tillitsvalgte om felles mål. Sterke lag kjennetegnes av åpenhet, definerte roller, respekt og tillit. Geir har mye trening med å gi lederstøtte og rådgiving til ledergrupper og tillitsvalgte. Attraktive arbeidsmiljø krever at vanskelige saker løses så raskt som mulig. Han har flere verktøy som brukes med å gå inn i de vanskelige samtalene og finne felles løsninger.

Geir er utdannet lege. Han har en mastergrad i helseadministrasjon. I 12 år var han generalsekretær i Den norske legeforening. Geir har et godt nettverk i hele landet når det gjelder ledere og leger. Gjennom arbeidet som generalsekretær har han god innsikt i de nasjonale og regionale føringene for utviklingen av helsetjenesten. Det gjelder så vel kommunehelsetjenesten som spesialisthelsetjenesten. Han har også vært HMS-direktør i Posten Norge AS, daglig leder av Hjelp 24 Bedriftshelsetjeneste (nå Avonova), avdelingsdirektør og medisinsk fagsjef i NHO og sjeflege i Statoil konsernet. I tillegg har han bred styreerfaring fra en rekke nasjonale organisasjoner, også som styreleder.

Han er mye brukt som foreleser innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse. Som rådgiver omtales han som engasjert, varm og rasjonell med et godt strategisk blikk. Geir er opptatt av at alle bryr seg om og støtter hverandre. Det avgjør om man klarer å få brukt kompetansen i hele organisasjonen. Gjennom utvikling av en lærende organisasjon kan vi sammen bli bedre. I rekruttering er den humane siden ved ledelse viktig. En leder må bry seg om og med sine ansatte. Relasjonell kompetanse og interesse er viktig når lag skal settes sammen.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent