May-Britt Nordli

Seniorrådgiver

May-Britt Nordli

Seniorrådgiver

May-Britt er seniorrådgiver og arbeider spesielt med kunder innen kommunal sektor. Hun kan bistå med lederrekruttering og leder- og organisasjonsutvikling. Hun tar også på seg oppdrag innen virksomhetsanalyse- og utvikling og «management for hire» for kommuner. 

May-Britt har til sammen nærmere 20 års ledererfaring i kommunesektoren, som direktør i KS og som rådmann. Hun har også vært ordfører og har derfor god forståelse av forholdet mellom politikk og administrasjon. Hun har arbeidet strategisk med rammevilkår for kommunesektoren på nasjonalt nivå, virksomhetsstyring samt innholdet i samfunnsutviklerrollen. På kommunenivå har May-Britt hatt sterkt fokus på utvikling, innovasjon og samskapingHun har i tillegg mange års erfaring innenfor HR-ledelse. Hun har i den senere tid også arbeidet med strategier for kommunal eiendomsforvaltning. 

May-Britt har Master of Management fra BI, med emnene strategisk ledelse, endringsledelse og strategisk kompetansestyringI bunn er hun lærerhøyskoleutdannet og har også et studieår i personaladministrasjon, arbeidsrett og organisasjonsutvikling. 

May-Britt er blid og imøtekommende, engasjert i oppgavene og opptatt av praktiske og gode resultater i tett samarbeid med oppdragsgiver. Hun vektlegger åpen og tydelig toveis kommunikasjon.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent