Nancy Fandler Brodin

Seniorrådgiver

Nancy Fandler Brodin

Seniorrådgiver

Nancy Fandler Brodin er seniorrådgiver innen strategi og innovasjon. Hun bistår kunder med å skape konkurransekraft gjennom å tenke nytt, utforske og skape kommersielle forretningsmuligheter og ta posisjon i fremtidens marked. Nancy har lang erfaring med å utforme strategier etter skreddersøm som skaper vekst for fremtiden og økt engasjement 

 Oppdragsgivere som kontakter, Nancy beskriver utfordringer knyttet til utdatert kundeinnsikt, teknologisk etterslep, manglende internt eierskap i organisasjonen, redusert konkurransekraft grunnet bransjeglidning og konkurrenter og usikkerhet til fremtidens markedssituasjon. 

Nancy er en faglig oppdatert og erfaren konsulent som har et brennende engasjement for å skape konkurransekraft. Som rådgiver oppleves Nancy som imøtekommende, inspirerende og positiv. 
Hun tør å utfordre komfortsonen – og følger sine oppdragsgivere gjennom tykt og tynt. Hun skaper tillit og kommuniserer godt til både ledere og medarbeidere i strategi- og innovasjonsprosesser.  

Med mer enn ti års erfaring som konsulent er Nancy er engasjert pådriver for langsiktig vekst – og en unik ressurs for sine oppdragsgivere. 

Nancy Fandler Brodin omtales av kolleger og kunder som en rådgiver med klar forståelse av
«hvor skoen trykker» – og på hvilken måte det gir påfølgende utfordringer i ulike deler av organisasjonen. I sin faglige tilnærming er Nancy lyttende, strukturert og opptatt av at forretningsutvikling og strategi skal oppleves verdifull for hele organisasjonen gjennom involvering, kulturutvikling og effektiv kommunikasjon. 

Nancy Fandler Brodin kom til Skagerak Consulting fra stilling som Partner i Scandinavian Technology Institute og har i en årrekke vært støttespiller og rådgiver til toppledere innen blant annet  dagligvare-, reiseliv-, legemiddel-, transport- og mobilitet, bygg-, anlegg- og elektrobransjen. 

Nancy har Executive Master of Management utdannelse innen nyskapning og kommersialisering fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun er sertifisert fasilitator i innovasjon og kulturutvikling, i tillegg til strategisk scenarioplanlegging fra University of Oxford / Said Business School.  

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent