Per A. Stokstad

Seniorrådgiver

Per A. Stokstad

Seniorrådgiver

Per er seniorrådgiver innen leder og organisasjonsutvikling med lang erfaring både som leder og som rådgiver. I tillegg har han arbeidet med gruppeprosesser og teamutvikling. Han har arbeidet mye med endringsprosesser, spesielt innenfor utvikling av kultur og kompetanseutviklingsområdet i virksomheter.

Per har erfaring både i stab (leder av HR funksjon) og som linjeleder for store offentlige virksomheter. I tillegg til dette har han i mange år vært tilknyttet BI og andre universitet og høyskoler som foredragsholder og sensor innenfor HR området.

Han har bred erfaring som rådgiver fra to store konsulentselskaper. Han har prosjektledererfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekter. Han har videre undervisningserfaring fra skolen.

Per er utdannet fra høyskolen i Østfold som adjunkt med tilleggsutdanning i pedagogikk og norsk. I tillegg har han gjennomført utdanning i kommunal administrasjon og ledelse ved høgskolen i Agder, vært statsstipendiat I Stilo og gjennomført et masterprogram på BI innenfor ledelse.

Per er en person som har stor evne til å til å være en rådgiver som forstår de ulike utfordringer ledere, medarbeidere og virksomheter står i, gjennom lang ledererfaring. Han betraktes som en person som fremstår som trygg og kunnskapsrik med gode ferdigheter til å forstå de ulike problemstillinger som ønskes løst.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent