Per Jacobsen

Seniorrådgiver

Per Jacobsen

Seniorrådgiver

Per Jacobsen er en erfaren rådgiver med kompetanse innen prosjektledelse og IT-ledelse og rådgivning. I tillegg har han erfaring med testledelse i større IT-prosjekter. For et større, internasjonalt firma har han også erfaring som IT-leder og leder for prosjektkontor.

De siste årene har han jobbet som rådgiver og prosjektleder i bedrifter som Finansforbundet, Komplett, Jotun og Kongsberg Gruppen. Her har han ledet prosjekter innen IT-sikkerhet, softwareutvikling, netthandel, IT-infrastruktur, med mer.

Med erfaring fra store, komplekse og langvarige IT-prosjekter i internasjonale miljøer, har han sin styrke i å strukturere, lede og motivere team på tvers av organisasjonen.

Prosjektkompetansen spenner fra initiativfasen til det å gjennomføre prosjekter. Dette innebærer å utvikle ideer, sette sammen en business case, utarbeide beslutningsgrunnlag, etablere prosjektet og bygge organisasjonen, samt gjennomføring av prosjektet.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent