Petter Morseth

Seniorrådgiver

Petter Morseth

Seniorrådgiver

Omstillinger med vekt på effektivisering, resultatforbedring og organisasjonsutvikling samt strategi- og forretningsutvikling er det Petter jobber med. Han kombinerer lang erfaring fra prosjekt- og programledelse med erfaringer fra linjeledelse og management for hire.

Petter har sin utdannelse fra Universitet i Oslo som cand. oecon / samfunnsøkonom. Han startet sin karriere i Finansdepartementet, før han jobbet i syv år Aftenposten AS med ansvar for blant annet budsjett og økonomiske analyser, mål- og resultatstyring, strategiutvikling, salg og markedsføring og forbedringsprosesser.

Tidligere har han jobbet for konsulentselskaper som Cap Gemini, PwC, Rokade, Karabin og Hartmark, med fagansvar for tjenesteområdene strategi, prosessutvikling og financial and cost management. Han har erfaring som styreleder for den tekniske rådgivervirksomheten IndustriPlan.

Han har jobbet med omstillinger i et stort antall private og statlige selskaper, samt for virksomheter innenfor ideell sektor.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent