Solveig Hvidsten Dahl

Seniorrådgiver

Solveig Hvidsten Dahl

Seniorrådgiver

Solveig er seniorrådgiver innen rekruttering og leder- og organisasjonsutvikling, med lang ledererfaring fra offentlig sektor med særlig vekt på utdanningsfeltet.

Hun har mer enn 20 års arbeidserfaring som lærer og rektor i grunnskolen i Skien kommune. I tillegg har hun 12 års ledererfaring med styrevirksomhet nasjonalt og internasjonalt, ledelses- og organisasjonsutvikling, samt politisk påvirkning som styreleder for en arbeidstakerorganisasjon for ledere. Hun har bygget et stort nettverk, spesielt innenfor barnehage-/skole- og UH-sektoren.

Hennes erfaring fra «begge sider av bordet» som leder av en arbeidstakerorganisasjon for ledere gjør Solveig til en dyktig rådgiver som er trygg i krevende endrings- og forhandlingsprosesser.
Til Skagerak Consulting kom Solveig fra stillingen som forbundsleder i Skolelederforbundet. Som seniorrådgiver har hun hatt oppdrag for blant andre Utdanningsdirektoratet, YS Stat, Fagskolene i Telemark og Vestfold, samt jobbet med topplederrekruttering i offentlig og privat sektor.

Solveig er utdannet lærer fra Høgskolen i Telemark. I tillegg har hun to års utdanning i administrasjon og ledelse på høyskolenivå og et bedriftsinternt lederutviklingsprogram i regi av BI. Hun er autorisert bruker av testverktøyet Aon Cut-e ADEPT-15 og sertifisert på personlighetstesten NEO-PI-3.

Som en imøtekommende, lyttende og trygg rådgiver bruker hun gjerne egne erfaringer til å bygge relasjoner og gi gode råd. Hun skaper gode prosesser ved å avklare forventninger og vektlegger åpen og tydelig kommunikasjon for å sikre god forankring for beslutninger. Solveig har interesse for lederrekruttering og leder- og organisasjonsutvikling generelt, men med særlig interesse for oppvekst- og opplæringsområdet.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent