Solveig Hvidsten Dahl

Seniorrådgiver

Solveig Hvidsten Dahl

Seniorrådgiver

Ønsker du bistand i forhold til rekruttering og/eller organisasjons- og lederutvikling kan Solveig være den du søker. Solveig har et stort og bredt nettverk innenfor offentlig og privat sektor; spesielt innenfor utdanningsområdet, og bidrar også gjerne med search til lederstillinger og til fagpolitisk påvirkningsarbeid.

Kontakt meg

Solveig er seniorrådgiver med lang leder- og organisasjonserfaring fra offentlig sektor som rektor og som forbundsleder for en fagforening for ledere innenfor oppvekst- og opplæring. Hun bistår gjerne med search/rekruttering til leder- og spesialiststillinger både i offentlig og privat sektor, samt frivillige organisasjoner som hun har solid erfaring fra.

Erfaring både som administrativ leder og styreleder for en arbeidstakerorganisasjon for ledere gjør at Solveig fremstår som en trygg, imøtekommende og lyttende rådgiver. I krevende utviklings- og endringsprosesser er hennes hovedfokus å legge til rette for konstruktive prosesser ved å bygge gode relasjoner, få frem relevant kunnskap og avklare forventninger. Hun vektlegger betydning av åpen og tydelig kommunikasjon for å sikre god forankring for bærekraftige beslutninger og gjennomføring av tiltak.

Solveig kom til Skagerak Consulting etter mange år som forbundsleder for Skolelederforbundet og styremedlem i YS. Hun har hatt oppdrag blant andre for Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet, YS Stat, Fagskolene i Vestfold og Telemark, Dysleksi Norge og Blå Kors, samt ulike kommuner og fylkeskommuner.

Solveig er utdannet lærer, har utdanning i administrasjon og ledelse fra HiT og har i tillegg et bedriftsinternt lederutviklingsprogram i regi av BI. Hun er autorisert bruker av testverktøyet Aon Cut-e ADEPT 15 og sertifisert på personlighetstesten NEO-PI-3.

Hun er nestleder for Blå Kors videregående skoler og styremedlem i Blå Kors Divisjon opplæring.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent