Tore Eriksen

Partner

Tore Eriksen

Partner

Tore Eriksen leder vår faggruppe for virksomhets- og forretningsutvikling og bistår særlig innen styringsmessige, strukturelle, organisatoriske og bemanningsmesse endringer – med evalueringer og virksomhetsforbedringer innenfor et bredt spekter av fagområder og bransjer. Han er en erfaren program- og prosjektleder og kan også benyttes som interimleder.

Tore har tidligere ledet industrigruppene for offentlig sektor og infrastruktur i revisjons- og rådgivningshusene PwC og KPMG, og har også bakgrunn som forvaltningsdirektør/CFO i Forsvarets forskningsinstitutt, som prosjektleder og underdirektør i Forsvarsdepartementet og som budsjettkoordinator for forsynings- og støttefunksjoner i Forsvarets sentrale plan- og budsjettfunksjon.

Han har sin utdanningsbakgrunn fra Sjøkrigsskolen/Intendanturlinjen og en master fra Handelshøyskolen BI.»

Våre rådgivere
Tore Eriksen - Skagerak Consulting

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent