Rekruttering

Skagerak Consulting har som selskap 16 års erfaring med å rekruttere dyktige kandidater til nøkkelposisjoner i privat og offentlig sektor. Våre rådgivere har alle lang erfaring fra lederrekruttering, men også fra lederstillinger i næringsliv og offentlig forvaltning. Dette gjør at vi har god forståelse av hva som skal til for å lykkes i stillingene vi skal rekruttere til. I tillegg gjør det oss bedre i stand til å forstå utfordringene hos våre kunder og til å vektlegge riktige kompetanser og egenskaper hos kandidatene. Dette er helt avgjørende for å sikre et godt resultat for begge parter.

Vi tilbyr ulike rekrutteringsprosesser som executive search, annonsert rekruttering, direkte søk (headhunting) og utvelgelse av kandidater fra egen organisasjon. Vi gjennomfører også kombinasjoner av disse prosessene og bistår i kvalitetssikring av bedriftenes egne ansettelsesprosesser.

Metodikk og nettverk
Vår styrke ligger i en velprøvd metodikk, grundige prosesser og et bredt nettverk innen en rekke fagområder og bransjer. Konsulentene er i tillegg sertifisert og trenet i bruk av ulike testverktøy som er tilpasset den enkelte rekrutteringsprosessen.

Anerkjente testverktøy  
Rekrutteringsprosessen inkluderer også bruk av verktøy som personlighetstester og evnetester som, sammen med biografisk informasjon, intervjuer og referanseintervjuer, gir oss et best mulig bilde av kandidatene. Dette reduserer risikoen for feilansettelse og sikrer at de beste kandidatene velges til jobben.

Skagerak Consulting benytter blant annet et av markedets mest anerkjente og veldokumenterte testverktøy, Cut-e. For mer informasjon om Cut-e, trykk her.

Du bestemmer selv hvor mye vi skal gjøre
Vi kan gjennomføre hele ansettelsesprosessen fra kravspesifikasjon til oppfølging av den som blir ansatt, eller vi kan gjøre delprosesser underveis. Eksempelvis er det mange som benytter oss til kvalitetssikring ved valg blant finalekandidater.

Vi gjennomfører prosesser innen områdene:

  • Executive search / topplederrekruttering
  • Leder- og spesialistrekruttering
  • Kandidatvurderinger / Sluttvurdering
  • Styrerekruttering
  • Management audit / vurdering av lederteam
  • Karriereomstilling / Outplacement

Kontakt en av våre konsulenter for en nærmere presentasjon eller et tilbud.

Ønsker du en oversikt over aktuelle utlyste stillinger, trykk her: Ledige stillinger

Ønsker du å registrere deg i vår CV-database, trykk her: Registrer din CV