Moderne utfordringer: Makter du å lede deg selv?

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Enten du er leder eller medarbeider, er evnen til selvledelse essensiell for å lykkes – og drivkraften bak god måloppnåelse og samhandling. Å ta ansvar for deg selv og det du leverer er viktigere enn noen gang.

Høsten står for tur og det er spennende hvordan arbeidslivet vil se ut fremover. Produktiviteten har for mange vært stor under pandemien. Ledere og medarbeidere har levert fra alle landets loft, kjøkkenbord og sofaer – rett og slett der det har vært mulig å jobbe, hjemmefra. Vi har virkelig sett at man ikke trenger å være på kontoret for å levere, og digitale hjelpemidler som ZOOM og Teams har gjort det enkelt både å se og snakke med hverandre.

Multitaskingens pris

Samtidig opplever mange at det er vanskeligere å skille mellom jobb og fritid. Man kan kjenne på knapphet etter den langsomme tiden – det å være utilgjengelig, og virkelig å få andres oppmerksomhet. Jeg både hører og leser om møter med mennesker hvor det «multitaskes» over en lav sko. Tiden i møter brukes til utføre andre arbeidsoppgaver fordi kalenderen er så full. Og det å skulle holde en presentasjon eller et innlegg i et møte uten andres oppmerksomhet er jo bare trist og meningsløst.

Bruke egen stemme

– Som leder eller medarbeider, rekker du opp hånden og sier ifra?

Jeg spør mange om dette i min jobb og får ofte flere negative svar: «Det nytter ikke», eller, «Det er sånn det er her». For meg handler selvledelse om faktisk å rekke opp hånden, si fra og reflektere over hvorvidt denne måten er den rette for å samhandle på for å nå målene våre. Det handler om å si fra og å ta dette opp til diskusjon – og ta ansvar for seg selv og det du er med på å levere. Til syvende og sist handler jo jobb faktisk om å levere resultater.

Fleksibilitetens utfordringer

I forhold til hvordan vi skal jobbe fremover, har sensommeren så langt vist oss ulike strategier hos ulike organisasjoner. Noen vil ha alle tilbake på jobb. Andre ønsker derimot å tilby større fleksibilitet slik at man kombinere hjemmekontor og kontorplass i større grad enn tidligere. Evnen til selvledelse er uansett essensiell, enten man er leder eller medarbeider. Bevissthet rundt hvilke strategier man bruker, enten det gjelder atferd og handlinger, eller den viktige, mentale jobben med å ha ulike kognitive strategier å jobbe med.

Hvordan bli bedre?

En forutsetning for å utvikle din selvledelse er at du starter med å reflektere over egne handlinger, tanker og følelser. Og at du da kan skape det mellomrommet– mellom intensjon og handling som gjør at du kan endre og utvikle deg. Det er i dette mellomrommet du får rom til å observere deg selv og kan reflektere over din egen atferd og dine tankemønstre. Her kan du tenke gjennom følgende:

 • Hvilke rammer du har. Er det mulig å utfordre dem, eller gjøre endringer? Utnytter du rammene godt nok? Noen ganger er rammene i livet ditt strammere – mens andre ganger utnytter du dem kanskje ikke godt nok.
 • Hvilke verdier som driver deg. Hva står du for og styrer etter – som gjør at du som leder eller medarbeider kan levere gode resultater både på jobb og hjemme?
 • Hvordan du jobber med din indre motivasjon. Hva er din «drive»? Hva gir deg mening? Hvorfor driver du med det du gjør?
 • Hvordan du belønner deg selv.
 • Hvilke barrierer som hindrer deg i å gjennomføre det du ønsker.
 • Hvordan du trener for å bli bedre.
 • Hvordan du lager planer. Klarer du å bli både langsiktig og spesifikk nok?
 • Hvordan du jobber med mentalt fokus.
 • Hvordan du jobber med deg selv de dagene du ikke kjenner deg på topp.
 • Hvem du samhandler med. Har du folk rundt deg som kan være både heiagjeng, og samtidig ærlige nok til å si sin mening?
 • Gjøre feil og lære av dem.

Vil du vite mer om selvledelse og hvordan jeg kan bistå deg eller din organisasjon?

Jeg holder et kostnadsfritt webinar om selvledelse onsdag 25. august kl. 15.00 – 15.45.

Webinaret er åpent for alle. Tips gjerne kollegaer eller venner slik at de også kan delta.

Du melder deg enkelt på via e-post nedenfor for å få tilsendt lenke. Håper å se deg der!

Meld deg på webinaret her: el@skc.no

OM SKRIBENTEN

Anders Beichmann

Anders er Partner/seniorrådgiver executive search med lang erfaring fra rekruttering innen fagfeltene salg, salgsledelse, marketing, innkjøp, prosjektledelse, logistikk, økonomi, digital og bank/finans. Med åtte års erfaring som hodejeger, samt tidligere lederstillinger i det private næringsliv, bistår han i SkC bredt med rekruttering av topp- og mellomledere og fagspesialister og tilbyr karriereveieledning både for bedrifter og privatpersoner.