Skagerak Consulting tilbyr Scenario-utvikling

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Scenario-utvikling gir strategien sammenheng og dynamisk styrke. Scenarier er mulige framtidssituasjoner som kan endre forutsetningene for virksomheten, og tar utgangspunkt i forhold selskapet hverken kan påvirke eller kontrollere.

Fakta finnes bare i fortiden. Scenarier skisserer komplette fremtidsbilder som tar høyde for flere ulike utfall, slik at strategien kan justeres mer nøyaktig til situasjonene som faktisk oppstår.

Hvorfor er Scenario-utvikling en god investering?

 • Scenario er mer enn «best case – worst case» – som er generiske situasjonsbeskrivelser med lav relevans
 • Scenario er nyanserte situasjonsbeskrivelser
 • Gir utførende forståelse av hvilke valg din bedrift bør ta idag som opprettholder verdiskapning og lønnsomhet når ulike situasjoner oppstår
 • Utvikles spesifikt for din virksomhet med høy relevans og nytteverdi
 • Verdien av scenarioutvikling er større enn en kriseplan – det handler om strategisk og langsiktig utvikling av organisasjoner, uavhengig av kriser

Hovedmål med strategisk scenario:

 • Utvikle scenarier som informerer og tilfører sammenheng til din strategi
 • Tydelig beslutningsgrunnlag for langsiktig utvikling av selskapet
 • Øker organisasjonens omstillingsevne, slik at daglig drift opprettholdes også i utfordrende markedsforhold

Praktisk informasjon:

 • Gjennomføring av arbeidsmøter fysisk eller digitalt.
 • Vi utformer komplette scenario-sett med utfyllende beskrivelser
 • Deltakere: Ledergruppe – avklares i samarbeid
 • Konsulent: Nancy Fandler Brodin 
 • Pris – ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Få kontakt med Nancy i dag

Ring 906 58 591 eller klikk her for å sende e-post til nfb@skc.no.

Les også: Har din virksomhet en digital rekrutteringsstrategi?