SkC etablerer nytt avdelingskontor på Sørlandet

Skagerak Consulting har lenge ønsket å forsterke sin posisjon på Sørlandet. Nå har vi endelig åpnet et nytt avdelingskontor i Kristiansand. Kontoret er foreløpig bemannet med to heltidsengasjerte og tre assosierte rådgivere, og vi har ambisjoner om betydelig vekst for å skape et levende kompetansemiljø som kan jobbe bredt i regionen.

Vi er svært glade over å ha fått med en gruppe dyktige,erfarne og engasjerte rådgivere. Anne Hilde Hals og Erik Svensen er sentrale både i etableringen og den videre utviklingen av avdelingskontoret.

Anne Hilde Hals er en erfaren rådgiver innen organisasjonsutvikling, lederstøtte og omstilling. Hun er utdannet adjunkt med videreutdanning innen organisasjonsutvikling og ledelse. Du kan lese mer om Anne Hilde her: Anne Hilde Hals

Erik Svhttps://www.skc.no/author/anne-hilde-hals/ensen har lang ledererfaring, blant annet fra reiselivsbransjen, og jobber som rådgiver innen virksomhetsutvikling, ledelsesutvikling, strategi, omstillingsprosesser og rekruttering. Han er utdannet ved Befalsskolen for Kystartilleriet og er diplomøkonom med spesialisering innen organisasjon og ledelse. Les mer om Erik her: Erik Svensen