Virksomhetsleder Styring og analyse

Vil du være med å bygge en ny kommune?

Holmestrand kommune har ca. 25 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

Nye Holmestrand kommune søker etter en virksomhetsleder styring og analyse

Stillingen omfatter overordnet ansvar for virksomhetsstyring, budsjett, regnskap, lønn, internkontroll og anskaffelser. Avdelingen omfatter totalt 15 årsverk. Stillingen er organisatorisk lagt til programområdet Strategi og samfunnsutvikling og rapporterer til ass. kommunedirektør.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for virksomhetsstyring, budsjett, regnskap, lønn, internkontroll og anskaffelser
 • Strategisk planlegging, systematiske forbedringer, organisasjonsutvikling og tilrettelegging av effektiv drift
 • Personalansvar for de avdelingsledere og det rådgiverteamet som rapporterer til virksomhetsleder
 • Utviklingsarbeid og kulturbygging for et godt og helhetlig arbeidsmiljø
 • Budsjett- og økonomiansvar
 • Forvaltning av kommunens finansielle aktiva og passiva
 • Faglig ansvar for økonomiplanprosessen og periodisk rapportering
 • Ansvar for at politiske vedtak innen områdene iverksettes og følges opp
 • Ivaretakelse av områdets utøvelse av sentrale lovgrunnlag for kommunens tjenesteyting
 • Tverrfaglig samhandling med kommunenes øvrige virksomhet, og samarbeid med eksterne aktører

Vi ser etter deg som har:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Ledererfaring fra kommunal sektor, eller annen relevant virksomhet, med gode resultater
 • Gode kommunikasjonsevner, både faglig og relasjonelt
 • Svært god språkforståelse og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig på norsk
 • God samfunnsforståelse, kunnskap om offentlig forvaltning og innsikt i politiske prosesser

I tillegg ønsker vi at du har:

 • Formell lederkompetanse
 • Erfaring fra endring og omstilling i store organisasjoner
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • Kjennskap til kommunal finansforvaltning er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Nysgjerrighet, engasjement og ambisjoner, med evne til å forankre og drive fram endringer, innovasjoner og kontinuerlig forbedring
 • Evne til å motivere, engasjere og vise retning for arbeidet gjennom å involvere, delegere og samspille godt med både medarbeidere, tillitsvalgte, politikere, innbyggere og den øvrige kommuneledelsen
 • God rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser, med høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthet
 • Analytisk og systematisk tilnærming, med evne til strategisk tenking, helhetlige vurderinger og grundig kvalitetssikring
 • Høy arbeidskapasitet, og evne til å være fleksibel, omstillingsdyktig og løsningsorientert

Vi kan tilby:

 • Faglig og personlig utvikling innenfor et hektisk og utfordrende fagområde.
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver i Skagerak Consulting Sissel Gladsø på 40203866 eller Ruth-Camilla Aas på 91177259 for mer informasjon om stillingen.

Alle stillinger
Søk på stillingen

Om denne stillingen

Arbeidsgiver

Holmestrand kommune

Rådhusgaten 11

3080 Holmestrand

Søknadsfrist

Snarest - 16.06.2021

Sted

Holmestrand

Tittel

Virksomhetsleder Styring og analyse

Sektor

Offentlig

Antall stillinger

1