Tre skjulte feller: Leder du selskapet i blinde?

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Fremtidsutsiktene kan være på spill. Vi avslører tre tegn på at selskapet blir ledet med bind for øynene – uten at du er klar over det.

Utfordringen med å legge gode strategier for fremtiden er å se forbi det åpenbare som «alle» forstår.
Det er ganske vanlig i en ledergruppe at mange tenker likt og tar utgangspunkt i etablerte sannheter – uten at det blir lagt merke til.
Kan du svare «ja» på ett eller flere av tegnene nedenfor er det på tide å ta konkrete grep. Det kan være på tide å forbedre selskapets langsiktige levedyktighet.

1. Du bruker mest tid på daglig drift  

Å planlegge for fremtiden er alltid lønnsomt, og samtidig det eneste virkemiddelet som sikrer robuste organisasjoner. Det er viktig å tåle krappe svinger og overraskende asfalthull som tidvis gir styringsmekanismene i organisasjonen en kraftig smell. Om du og din ledergruppe bruker mer enn 90% av tiden på daglig drift og løpende gjøremål, gjenstår liten kapasitet for å tenke på morgendagens levebrød.  

Når for stor del av kapasiteten brukes på å levere på dagens etterspurte tjenester, blir du samtidig sårbar for endringer som nye konkurrenter, kundebehov og endringer i brukermønster hos viktige kundesegment. Mange organisasjoner er sårbare gjennom for eksempel utdatert kompetanse, manglende digital omstilling, innovasjon og bransjeglidning.

Hva skal ditt selskap leve av i fremtiden? Se forbi kvartalsrapporten – hvor trygge og langsiktige er deres inntekter egentlig? Hva betyr det for arbeidsplassene du har ansvar for?

Test deg selv og finn ut hvor trygg du er på at selskapet fremdeles nyter gode utsikter om 18-36 måneder. Se en måned fremover og en bakover i kalenderen. Hvor mange timer er brukt eller avsatt til å tenke strategisk og langsiktig, finne nye markedsmuligheter og sikre vekst de neste tre til fem årene?

Les mer om: Innovasjon

Endringer er det eneste konstante. Det berører alle virksomheter – og alle ledere, mener skribenten Nancy Fandler Brodin, Seniorrådgiver Strategi, Innovasjon & Bærekraft hos Skagerak Consulting.

2. Du mener din bransje er spesiell – og derfor uberørt av endringer

Svarer du «ja» på denne påstanden bør du få i deg en kopp kaffe av den sterke sorten. Ingen virksomheter eller ledere kan eksistere, ei heller vokse, i et vakuum. Derfor er heller ikke din bransje, din jobb eller ditt selskap beskyttet mot endringer.

Endringer er det eneste som er konstant i vår tilværelse. Det gjelder i alle sammenhenger, også bransjen du er en del av. Selv om du kjenner din bransje og virksomhet som egen bukselomme, er også du berørt av omgivelsene som endrer seg kontinuerlig – direkte eller indirekte.

Spør deg selv: Kan ditt selskap overleve helt alene? Uten leverandører, samarbeidspartnere, produsenter, medarbeidere og markedskommunikasjon?
Eller kanskje mer interessant: Har du og din ledergruppe frisk kunnskap om hva som er deres sterkeste og viktigste verktøy i kampen om kundene? Hvor trygg er du på at det som i dag er dine skarpeste, unike produkt-/tjeneste egenskaper fremdeles vil trekke kundene om to-tre år?

Les mer om: Trendinnsikt

3. Du bruker bakspeilet når du kjører fremover

Beslutninger bør ta utgangspunkt i konkrete fakta. Utfordringen er at fakta finnes bare om fortiden. Når du skal stake ut en ny kurs – i form av en ny strategi – nytter det lite å blindt kopiere gamle suksessoppskrifter. Det er ikke optimalt å basere langsiktige planer på omsetningshistorikk, selv om tallene absolutt bør være med i bildet.

Denne «copy/paste»-metoden er god nok om du ikke har spesielt store ambisjoner, og kan egne seg for selskaper som kun ønsker stabilitet. For selskaper som har høye forventninger til videre vekst er dette derimot mildt sagt risikosport. Det er sammenliknbart med å kun bruke bakspeilet når du kjører på motorveien.

Hvor komfortabel ville du vært med det i 80-110 km/t?

Det mest interessante i denne sammenheng er at de aller fleste opplever at «copy/paste»-metoden er den tryggeste – når det i virkeligheten er helt motsatt.

«Insanity is doing the same thing over and over again
– and expecting different results”

Om du ønsker andre, bedre resultater er det ikke hensiktsmessig å gjøre mer av det samme. Utfordringen med å bruke «bakspeilet» er at alle historiske tall og fakta legger til grunn en stabilitet og forutsigbarhet i markedet. Det fungerer ofte, men ikke alltid. Er det godt nok for deg?

Overdreven navigering basert på historikk kan gjøre at du blir del av en helt annen statistikk – uansett hvor stort selskapet måtte være. Kodak, Toys’R’Us og G-Sport ligger strødd på denne gravplassen.

Hvis du for to-tre år siden visste nøyaktig hvordan markedet ville se ut i dag – hva ville du gjort annerledes, som kunne forbedret lønnsomheten? Hva ville du brukt mindre tid på?

Min anbefaling er å bruke bakspeilet slik det er ment: I samspill med sidespeil, sensorer og frontrute. Direkte oversatt betyr dette at styret og du som leder trenger innsikt og informasjon fra flere kilder for å lage en levedyktig, langsiktig strategi. Det danner et bedre grunnlag for å oppnå resultatene dere ønsker.

Klar? Ferdig? Kjør!

Historiske data er viktig i all planlegging, men vil du føle deg trygg i en bil om du bare kan bruke speilet?

Har du oppdaget at du har navigert i blinde uten å være bevisst på det? Våre rådgivere er gode støttespillere for mange virksomheter i privat næringsliv og offentlig sektor. Som utenforstående kan vi lettere identifisere de skjulte fallgruvene som mange ledere og ledergrupper har kjørt seg fast i – uten å vite hvordan de kan snu kursen til positiv utvikling. Ta kontakt med Nancy Fandler Brodin eller en av våre andre rådgivere.

OM SKRIBENTEN

Nancy Fandler Brodin

Nancy Fandler Brodin er strategisk rådgiver til toppledere og lederteam, og spesialist innen fagområdene strategi og innovasjon med over 15 års erfaring. Nancy kjennetegnes av sin enestående drivkraft til å gjøre en positiv forskjell for kunder og samfunn, og er en viktig ressurs for sine oppdragsgivere i strategisk innovasjon, forretningsutvikling og endringsprosesser.