Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Skagerak Consulting har bistått Utdanningsdirektoratet i utvikling av en ny faglig veileder som skal bidra til en god oppstart for nyutdannede lærere. Denne veilederen tas nå i bruk på skoler over hele landet.

Kompetanseutvikling og veiledning

Det er ikke alt som læres gjennom utdanningen; noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Det er klart formulert i arbeidsmiljøloven at det er arbeidsgiver som har ansvar for at den nyutdannede nytilsatte ivaretas på en god måte; kompetanseutvikling og veiledning er en viktig del av dette ansvaret. Likevel vet vi at når det kommer til systematikk, omfang og kvalitet på veiledning er det store ulikheter i hva som møter den nyutdannede i det viktige første året i yrkeskarrieren.

Nyutdannede lærere opplever utrygghet

En konsekvens av dette er at nyutdannede nytilsatte opplever utrygghet i forhold til å håndtere og mestre arbeidssituasjonen. Ikke minst er dette en kjent problemstilling når det gjelder nyutdannede lærere i barnehage og skole som har vist seg å føre til et bekymringsfullt høyt frafall fra yrket allerede i de aller første yrkesårene.

Veileder for veiledning

For å møte denne utfordringen har Utdanningsdirektoratet fått oppdraget med å utarbeide en faglig veileder for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole. Veilederen er digital og beskriver felles kjennetegn på velfungerende veiledningssystem og gir råd om hvordan arbeidsgivere kan etablere et bærekraftig system for veiledning som er tilpasset lokale behov og forutsetninger. Veilederen gir også mange eksempler på god praksis til nytte for barnehage- og skoleeiere, styrere og rektorer, veilederutdannere og veiledere. Også nyutdannede vil ha nytte av veilederen for å bli kjent med hvilke rettigheter og plikter de selv har.

Skagerak Consulting har bistått Utdanningsdirektoratet i utvikling av den faglige veilederen. Vi kan tilby støtte og bistand til offentlige og private eiere og ledere i skoler og barnehager i utvikling av gode systemer for veiledning av nyutdannede lærere i barnehager og skoler.

Ønsker du å vite mer om veiledning av nyutdannede lærere eller andre problemstillinger knyttet til skoleledelse, kan du kontakte vår rådgiver: Solveig Hvidsten Dahl.

Lenken til veilederen finner du her: Veiledning av nyutdannede – hvordan kan det gjennomføres?

OM SKRIBENTEN

Tom R. Gogstad

Tom er partner i Skagerak Consulting og har mer enn 15 års erfaring som rådgiver. Han er utdannet siviløkonom og er en erfaren rådgiver som blant annet jobber med prosjekter innen forretningsutvikling, strategi, kvalitet, bærekraft og rekruttering.