Verdiskaping: Fem enkle huskeregler for vellykket onboarding

Fem enkle huskeregler for vellykket onboarding

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Rekruttering

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med rekruttering.

Rekruttering

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

Det er kostbart å ansette, og en feilansettelse belaster virksomheten. Med selv en enkel introduksjonsplan øker derimot sannsynligheten for at rekrutteringen blir vellykket – og at den nyansatte bidrar til å skape verdier for virksomheten.  

Onboarding er et velkjent konsept som brukes aktivt i mange virksomheter, med stor suksess. Allikevel opplever vi at en rekke virksomheter ikke er like bevisste på hva det innebærer, eller ikke ønsker å prioritere dette så høyt. Årsaken ligger ofte i at man ikke har kapasitet, ressurser og tid, eller er usikker på hvordan det skal gjennomføres. En god onboarding kan derimot gjennomføres med en veldig enkel plan.

En enkel plan for introduksjon av en nyansatt er enn vesentlig bedre enn ingen plan.

Hvordan planlegge onboarding

En plan for onboarding trenger ikke være så komplisert, detaljert og omfattende som mange tror –det kan gjøres enkelt. Enhver virksomhet bør han en minimumsplan for introduksjon av ny medarbeider. Undersøkelser viser at en godt planlagt onboarding bidrar til at den nyansatte lykkes raskere, blir lenger i bedriften og gjør en bedre jobb enn virksomheter som ikke gjennomfører onboarding.

Slik gjennomfører du – fem tips

  1. Tenk onboarding allerede i utarbeidelsen av stillingsprofilen. Still disse spørsmålene. Hva er målet med stillingen? Hvilke arbeidsoppgaver skal utføres? Hvilken kompetanse trenger vi? Hva er vår bedriftskultur? Hvilke personlige egenskaper hos kandidaten passer best hos oss? Ikke ansett dersom du er usikker på kandidaten, selv om du har det travelt.
  2. Vær aktiv i «mellomfasen». Perioden fra kandidaten har signert arbeidskontrakt til første arbeidsdag kan oppleves som lang, både for den nyansatte og for arbeidsgiver. Dersom den nyansatte ikke hører noe fra arbeidsgiveren i løpet av denne perioden kan det være med på å skape usikkerhet, og den nyansatte kan være tilbøyelig til å vurdere andre jobbtilbud. Unngå dette ved å holde kontakten i venteperioden.
  3. Skap en god mottakelse. Som kjent får du bare en mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk. For de aller fleste er det en selvfølge at den nyansatte blir tatt godt imot og ønsket velkommen første arbeidsdag. Det er jo normal folkeskikk. Allikevel kan misforståelser, dårlig tid, uflaks eller dårlig planlegging gjøre at velkomsten ikke ble som ønsket.
  4. Plan for første arbeidsdag, uke og måned(er). En planlagt og god introduksjon sikrer at den nyansatte får rask og god innføring i virksomhetens rutiner og IT-systemer, blir godt kjent med kollegaene, arbeidskulturen, arbeidsprosessene, kundene og samarbeidspartnerne og får grundig opplæring produktene og tjenestene som virksomheten markedsfører. Jo lengre tid det går, jo mer flaut blir det for den nyansatte å innrømme at man ikke vet.
  5. Oppfølging. Planlegg og gjennomfør jevnlige oppfølgingssamtaler med den nyansatte. Det er viktig å avstemme mål og forventninger underveis. Små korrigeringer kan sikre gode resultater. Bli enige om en plan for videre arbeidsprosess. Avtal allerede første arbeidsdag oppfølgingsmøter.        

Forutsigbarhet skaper trygge og motiverte ansatte. Viktig å merke seg her er at en enkel plan for introduksjon av en nyansatt er enn vesentlig bedre enn ingen plan. Å prioritere dette bidrar til langsiktig verdiskapning for virksomheten.

Unngå fellene

Skagerak Consulting har lang erfaring med kulturutviklingsprosesser i både store og små virksomheter, og kjenner godt til de feller som bør unngås for å sikre disse. Vil du sikre at din plan for onboarding er effektiv, kan våre rådgivere bistå med å kvalitetssikre denne. Les mer om våre tjenester innen dette fagfeltet, eller ta gjerne direkte kontakt med Per Bjerk for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.

OM SKRIBENTEN

Per Bjerk

Per Bjerk har over 15 års erfaring som rådgiver innen rekruttering av topp- og mellomledere samt sentrale nøkkelstillinger til offentlig og privat sektor. Han har i tillegg 10 års erfaring som rådgiver innenfor leder- og organisasjonsutvikling. Som seniorrådgiver hos Skagerak Consulting er Per kundeorientert og opptatt av høy kundetilfredshet og kundeservice.