Virus på markedssituasjonen? Invester i antistoffer i dag!

Leder og organisasjonsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Strategi og virksomhetsutvikling

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med utvikling.

Hva gjør vi

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon
Det er virus på «normale markedsforhold». Hvilke antistoffer trenger din bedrift for å beholde kundene og opprettholde verdiskapningen?
Jeg stiller fire spørsmål som kaster nytt lys på nåsituasjonen og gir deg råd om hvor du kan starte å utvikle antistoffene som tar bedriften gjennom – og verner best – når krisen inntreffer.

 

Ledere opplever det utfordrende å vite hva som på beste måte kan gjenreise virksomheten etter korona-nedstengningen.

Kriser gjør endring helt nødvendig

Stengte grenser og reiserestriksjoner er krise for aktører i reiselivsbransjen – og skaper samtidig et rekordår uten sidestykke for aktører i dagligvarebransjen.
Omstillingsevne er et spørsmål om overlevelse i næringslivet – på godt og ondt. Bedriftens evne til å håndtere endring og omstilling er de beste antistoffene som holder organisasjonen sterk uansett værforhold.

I kjølvannet av korona-nedstengningen i samfunnet har vi sett endringer i sanntid som påvirker markedsmuligheter. Et eksempel på dette er hvordan næringslivet tok i bruk digitale møteplasser raskere enn noensinne. For ditt selskap kan muligens denne ene endringen bety starten på en gullalder. For andre bedrifter kan digitaliseringen av tjenester, arbeidsplasser og møtevirksomhet fremskynde markedsforhold og forventninger hos kundene som normalt ville tatt 3-5 år.

Hvordan gjenreiser du din virksomhet i nye tider?

Har du allerede valgt å ta opp daglig drift helt ukritisk –  uten å vurdere om det fremdeles gir mening når omgivelsene i markedet er endret? Kanskje er markedsforholdene for din bedrift for øyeblikket lite endret, men hvor lenge vil det vare når de eksterne omgivelsene gradvis flytter seg?

Åpne øynene – og puss brillene!

Akkurat nå skal kanskje bedriften «bare komme tilbake» etter korona. Det er naturligvis første prioritet. Likevel er det viktig å gjøre gode valg i dag som øker vekst, verdiskapning og nye arbeidsplasser for morgendagen.

Mitt råd er å åpne øynene og ta deg tid til å pusse brilleglassene. Se nøye på og vurder den nye nåsituasjonen.

Hva er den nye nå-situasjonen for din bedrift?

Metodene og oppskriftene som ledet bedriften dit dere står i dag, er ikke nødvendigvis de samme som vil føre dere videre til neste etappe mellom korona-smittetoppene. Og vær kritisk. Ta sjansen på å la en rådgiver se med nye øyne på din nåsituasjon. Jeg tar gjerne en prat med deg og byr på en times møte – uforpliktende og helt gratis. Ta kontakt på e-post i dag.

Les mine fire spørsmål som hjelper deg
å vurdere nå-situasjonen:

 

1. Hvor lenge er det siden du og ledergruppen fikk ny innsikt om markedet?

Det begynner å bli lenge siden bransjer var helt klart avgrenset. Teknologi fører til bransjeglidning og gir spillerom for nye konkurrenter. Som konsulent er min erfaring at de aller fleste ledere er bevisst på bransjeglidninger. Likevel er det overraskende få ledere som har reflektert over hva det betyr for din bedrift, din rolle og konkurransekraft. Jeg mener dette er årsaken til at mange bedrifter er mer sårbare for endringer i markedsforhold enn nødvendig. Ledergruppens oppfatning av egen kunnskap og innsikt er ofte overvurdert internt i gruppen, mens realiteten dessverre er at de har mistet sidesynet for lenge siden. Det hjelper lite å være ekspert i «egen» bransje, når konkurransen foregår utenfor.

Ny innsikt og trendanalyse åpner dørene til fremtidens forretningsmodell. Vi oppdaterer deg og din ledergruppe – Skagerak Consulting tilbyr innsikt og trendanalyse.

2. Hvordan vurderer du risiko?

Min erfaring tilsier at ledere har en ufullstendig forståelse av helhetlig risikosituasjon. Risiko er mer enn trusler. Risiko er også å ta feil valg til feil tid – eller å overse muligheter. Når risikobildet feilvurderes er resultatet ofte at organisasjonen blir sittende i ventemodus unødvendig lenge.
Den beste kuren mot usikkerhet er å søke klarhet i fakta og analyse som tar din organisasjon ned fra gjerdet og tilbake i manesjen.

Risikoanalyse er et effektivt virkemiddel som gir klarhet hva som er de reelle usikre faktorene, slik at disse kan håndteres systematisk og til rett tid. I tillegg danner risikoanalyse et tydelig bilde markedsmuligheter som det er mest lønnsomt å utforske. Det gir deg som leder helhetlig oversikt som gir gode beslutninger og investeringer til rett tid.

Analyse kan gi klarhet til å ta gode valg. Hva som er rett strategi for din bedrift avhenger av mange variabler og kan endre seg over tid. Dette er en viktig årsak til at det er utfordrende for ledere å vite akkurat når strategien har mistet sin relevans og når risikobildet trenger en oppdatering. Ledergruppens strategiske beslutninger og risikovurdering bør uansett baseres på klarhet gjennom analyse og fakta – ikke kollektiv synsing og magefølelse.

Vi gir deg klarhet gjennom analyse – les mer om hvordan vi kan hjelpe

 

3. I hvor stor grad er trygghet viktigst for deg og din organisasjon?

Venter du på at forutsigbarhet skal komme ridende over fjellet på en hvit hest? Hvis du er avhengig av 100 % trygghet for å ta beslutninger og handle – vil du bli skuffet.

Vi kan ikke forutse og verne oss mot enhver stor eller liten krise som måtte komme vår vei. Tryggheten du søker finnes ikke i et excel-ark eller bak lukkede dører i et eksklusivt selskap.

Trygghet finnes ikke i et excel-ark eller bak lukkede dører

Den beste måten å tåle krevende værforhold på, er å bygge en omstillingsdyktig organisasjon. De sterkeste teamene som leverer vekst og lønnsomhet over lang tid – uansett værforhold – er de som har evnen til å håndtere endring gjennom å søke innsikt, lære og justere planer.

Forvalter du trygghet?

I min tid som konsulent har jeg utfordret mange ledere til å tenke nytt i stedet for å forvalte trygghet. Jeg er opptatt av at ledere har mot til å tenke nytt og bryte etablerte sannheter. Dette er en av mine fanesaker fordi markedsforhold kan endre seg i løpet av kort tid, slik vi så da Norge ble korona-stengt. Likevel er det viktig å huske på at det ikke bare er situasjoner som korona-utbruddet som endrer markedsforhold. Det skjer kontinuerlig, men ikke alle endringer er like lett å legge merke til i hverdagen.

E24: Ølnekt i kiosker og bensinstasjoner skjermer daglivarebransjen for konkurranse

Alt kan ikke reddes

Evnen til omstilling og nyskapning er avgjørende for å overleve i og etter en krise. Omstillingsdyktige bedrifter vil være i stand til å opprettholde verdiskapning, vekst og lønnsomhet uansett markedsforhold – på kort og lang sikt.

De klokeste lederne lytter til min utfordring om å re-vurdere etablerte metoder og innovere mer. Noen ganger trenger de tid til å la det synke litt. Men når de tar utfordringen er de samtidig blitt bevisst på hva utvikling krever av hver enkelt – inkludert seg selv.

Lettere sagt enn gjort? Riktig.

Endring og omstilling er ikke for pyser. Eller de utålmodige.
Men at noe er utfordrende er ikke god nok grunn til å gi opp før startskuddet. Jeg kan bekrefte av egen erfaring at belønningen er verdt innsatsen.

Avslutt jakten på trygghet i dag. Len deg istedet inn i usikkerhet med nysgjerrighet og selvtillit. Det første steget er det du som leder som må ta – og jeg hjelper deg gjerne fra sidelinjen.

Se hvordan Skagerak Consulting utvikler strategiske scenarier

 

4. Hvor stor del av arbeidstiden bruker du på daglig drift?

 

I likhet med svært mange norske ledere bruker du sannsynligvis 95-100 % av arbeidstiden på oppgaver knyttet til operativ, daglig drift. Det som imidlertid er skremmende med dette – som altfor få har reflektert over – er at det samtidig innebærer at du og dine kolleger bruker kun 0-5 % på tema knyttet til fremtidig næring.

Det er sørgelig lite – og nesten uansvarlig i mine øyne.

Hva skal bedriften leve av i neste fase? Hva er din fremtidige forretningsmodell når dagens vekst flater ut? Altfor mange ledere og medarbeidere løper fort for å levere dagens bestillinger – men altfor få investerer nok tid og ressurser i hvordan bedriften skal opprettholde lønnsomhet, arbeidsplasser og verdiskapning på lengre sikt.

Når bedriften er i vekst er det naturlig at daglig drift tar det meste av kapasiteten i organisasjonen – likevel vet ingen hvor lenge en stigende salgskurve varer.

E24: International Monetary fund (IMF) spår dypere økonomisk nedgang enn antatt i verdensøkonomien

Jeg opplever at ledere skaper falsk trygghet ved å prioritere daglig drift som sikrer resultater på kort sikt. Konsekvensen av å ikke ha nok fokus på fremtidige forretningsmodeller og inntjening innebærer en langt større risiko enn du kanskje har tenkt over.
Vi vet at mange bedrifter erfarte dette i korona-situasjonen – og strever fremdeles. Driftsmodellen og næringsgrunnlaget viste seg å være for avhengig av en spesifikk kundegruppe eller markedsforhold.

Overdrevet fokus på kortsiktige resultater sperrer utsikten for langsiktig vekst.

Det er risikabelt å bli for oppslukt av operative oppgaver og kortsiktige mål, fordi det overlater lite spillerom og tid til langsiktig utvikling.

Vekstvinner i ditt marked? Én god og en dårlig nyhet…

Hvis ditt selskap har levert vekst i mer enn 3-5 år, er min påstand at det samtidig mangler langsiktige strategiske planer som er i daglig bruk i hele organisasjonen.

Den dårlige nyheten er at fravær av strategi og langsiktighet gjør organisasjonen sårbar i større grad enn du selv er klar over.
Den gode nyheten er at når vekstkurven peker oppover er bedriften inne i ett av to gylne tider for innovasjon.

Innovere når du kan – eller fordi du må?

Strategisk nyskapning for å finne fremtidens næring er innovasjon motivert av å utforske fordi du vil og kan. Det andre gylne tidspunktet for innovasjon er på nedadgående kurve. Det er å innovere fordi du må – ofte med mindre ressurser og motivasjon. Når kurven peker nedover, er det ikke godt nok å være god på daglig drift. Da er behovet større for å gjøre nytte av investeringen  i langsiktig strategi.

Ingen kan vite hva fremtiden bringer, men vi kan hjelpe deg å skape bedre balanse mellom daglig drift og fremtidig inntjening.

Vi hjelper deg i medgang og motgang – les mer om innovasjon her

Har din bedrift anti-stoffer mot virus på markedssituasjonen?

Når du nå har lest mine spørsmål – hvordan ser nå-situasjonen ut? Har din bedrift anti-stoffene som sørger for at dere beholder kundene gjennom og etter korona-viruset?

For noen bedrifter er det utfordrende nok å komme seg igjennom krisen. Likevel vet vi fortsatt ikke om kuren samfunnet tar for å holde næringslivet i gang vil gi konsekvenser som også skaper endringer vi ikke er forberedt på.
Vi kan ikke ta høyde for alt – men vi kan utvikle planer, ledere og organisasjonen til å absorbere og håndtere endringer.

Er du usikker på hvor du skal starte?

Jeg tar gjerne en prat med deg. Jeg byr på en times møte – uforpliktende og helt gratis.

I møtet kan du beskrive bedriftens situasjon og dine utfordringer som leder. Jeg behandler alle opplysninger konfidensielt, og signerer gjerne en erklæring om du ønsker det.
Ved slutten av møtet kommer vi frem til om jeg er rett samarbeidsparter for dine og bedriftens utfordringer.

Skulle det være behov for annen kompetanse henviser jeg deg gjerne videre i mitt nettverk og sender med mine anbefalinger, tanker og råd på veien. I så fall har vi begge investert en time i en helt uforpliktende samtale. Verre er det ikke. Tar du utfordringen?

Ring nå – eller klikk her for å sende en e-post!

Kontaktinformasjon finner du her

Om skribenten:
Nancy Fandler Brodin har Executive Master of Management utdannelse innen nyskapning og kommersialisering fra Handelshøyskolen BI i Oslo. I tillegg har Nancy fullført program i strategisk scenarioplanlegging ved University of Oxford / Said Business School og er sertifisert fasilitator i innovasjon.

Nancy Fandler Brodin er en erfaren rådgiver og konsulent innen strategi, innovasjon og kulturutvikling. Nancy har i en årrekke vært rådgiver til toppledere og organisasjoner innen blant annet dagligvare-, reiseliv, legemiddel-, transport- og mobilitet, bygg og anlegg- og elektrobransjen.

Nancy er en positiv og engasjert konsulent og fasilitator som vektlegger tverrfaglig involvering fra hele organisasjonen i sine strategi- og innovasjonsprosesser.