Kjetil Dunn Larsen

Senior adviser

Kjetil Dunn Larsen

Senior adviser

Kjetil Dunn Larsen er seniorrådgiver innen «executive search» og rekruttering til styreposisjoner, samt leder- og nøkkelposisjoner innen privat næringsliv og industri – i tillegg til offentlig sektor. I dette fagfeltet har han jobbet siden 2011. Som leder innen olje-/gass-/offshore-/vindkraftindustrien har han vært ansvarlig for store bemanningsprosjekter på norsk sokkel. Han har videre bakgrunn og erfaring fra en rekke teknologiområder innen IT- og SW-bransjen.

Kjetil er utdannet innen internasjonal markedsøkonomi og kommunikasjon ved NMH og IHM Business School, og er sertifisert på en rekke DNV-sertifiserte og ledende testverktøy som Cubiks og Aon Cut-e.

Executive search og rekrutteringsoppdrag med betydelig vanskelighetsgrad er det Kjetil bistår sine oppdragsgivere med – med høy kvalitet som sluttresultat.

Våre rådgivere
Kjetil Dunn Larsen - Skagerak Consulting

Contact

+47 959 68 688

kdl@skc.no

LinkedIn

Subject Areas

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent