Anne Hilde Hals

Partner

Anne Hilde Hals

Partner

Anne Hilde er partner i SkC og arbeider med leder- og organisasjonsutvikling og rekruttering i offentlig og privat sektor. Hun jobber for det meste med menneskene i organisasjonen og bistår i prosesser der virksomheter, grupper og enkeltpersoner ønsker bedring og utvikling. Hennes viktigste bidrag for oppdragsgiverne er å skape effektive ledergrupper, produktive team og attraktive arbeidsmiljø. Hun har betydelig erfaring med lederstøtte/coaching og er en god rådgiver og sparringspartner for ledere på alle nivå i virksomheten.

En rekke lederutviklingsprogrammer, samt kurs og seminarer med temaer som samarbeid og roller i team, motiverende ledelse, kulturbygging, selvledelse og personlig effektivitet er det Anne Hilde som står bak. I tillegg utvikler hun skreddersydde opplegg når ledere trenger å «kles på» for å håndtere spesielle situasjoner som omorganisering, nedbemanning, arbeidsmiljøutfordringer, konflikter og personalsaker.

Anne Hilde er utdannet pedagog med videreutdanning innen organisasjonsutvikling og ledelse. Hun har ti års erfaring fra skoleverket, jobbet som konsulent og praksisleder i lærerutdanningene og vært administrasjonssjef i privat firma. Siden 2002 har hun jobbet som rådgiver, partner og daglig leder i Mentor Partner AS, etablert egen konsulentvirksomhet, og var med på opprettelsen av Skagerak Consulting Kristiansand i 2017. Ved flere anledninger har Anne Hilde vært innleid som daglig leder og prosjektleder. Hun er medforfatter av boken “Å lede mennesker. Verdier, virkemidler og veivalg” (Cappelen Damm forlag).

Noe av det aller viktigste en virksomhet foretar seg er å rekruttere inn de rette menneskene. Som rekrutterer bruker hun sin mangeårige erfaring som lederutvikler til å finne og beholde dyktige og motiverte ledere og ansatte. Og hun stopper ikke med utvelgelsen – det er jo da det begynner! Anne Hilde er særlig opptatt av å følge opp den nytilsatte og arbeidsgiver i den første kritiske fasen, slik at arbeidsforholdet utvikler seg som forventet eller bedre.

Oppdragsgiverne våre beskriver Anne Hilde som en tydelig og jordnær rådgiver, og som en engasjert og inspirerende formidler. Hun evner å forklare fag og teori på en enkel og forståelig måte og binder det hele sammen med praksisnære eksempler og en god dose humor. Anne Hilde brenner for at folk skal finne mening i jobbene de gjør, oppleve mestring og arbeidsglede, fatte mot når det trengs og ikke minst – ha det litt gøy underveis. Det blir det gode resultater av – og gode liv.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent