Bærekraft

Skagerak Consulting har jobbet med miljøsertifisering og bærekraft siden 2007. Miljø og bærekraft har derfor være en naturlig del av selskapets fokus og drift etter det.

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert og har satt oss som mål å drive selskapet med et lavt miljømessig fotavtrykk.

Gjennom en kartlegging av Skagerak Consultings miljøpåvirkning har vi fastslått at selskapet totalt sett har en lav negativ påvirkning. Transport knyttet til oppdrag utgjør hoveddelen av vår negative miljøpåvirkning. Vi har derfor de senere årene gjennomført en rekke tiltak for å redusere transportbehovet blant annet ved å benytte digitale møter i de tilfellene dette er mulig. Det har ført til en vesentlig reduksjon i transportbehovet både for rådgivere, oppdragsgivere og kandidater.

Ved å velge kontorlokaler som er enkelt tilgjengelig med kollektive transportmidler, og ved at de fleste av våre rådgivere har gått over til el-biler, har vi redusert utslippene til luft ytterligere.

Når vi velger nye leverandører, prioriterer vi miljøsertifiserte bedrifter og produkter. Vi har også fokus på gjenbruk og ombruk ved at vi, så langt det er praktisk mulig, kjøper brukte møbler og gjenbruker elektronisk utstyr.

Vår viktigste bidrag innen bærekraftsområdet er imidlertid den påvirkningen vi har på våre kunder gjennom at vi gir råd og bistår dem med å forbedre deres miljø- og bærekraftarbeid. Dette skjer blant annet gjennom rådgivning innen miljøledelse, strategi og Miljøfyrtårn-sertifisering.