Personvernerklæring

Hvem vi er

Selskapets navn er Skagerak Consulting AS (SkC).
Vår nettstedsadresse er: https://www.skc.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler dem inn

Vår behandling av personopplysninger har i hovedsak tre formål. Det viktigste er at vi behandler personopplysninger for å utføre oppdrag på vegne av våre kunder. I tillegg behandler vi personopplysninger for å opprettholde en løpende dialog med ansatte hos våre kunder og samarbeidspartnere, til markedskontakt samt til intern administrasjon.

Det er nødvendig å behandle personopplysninger for å utføre kundeoppdrag og løpende drift av selskapet. SkC behandler opplysninger om alle kontaktpersoner som er involvert. Disse personopplysningene kan være navn, stilling/tittel, adresser, telefonnummer, e-postadresser og andre opplysninger som knytter seg til oppdragene.

I rekrutteringsprosesser behandles personopplysninger som er relevante for jobbsøkere, herunder navn, kontaktinformasjon, studiested, karakterer, tidligere arbeidsgivere, referanser, personlige egenskaper, testresultater, referanseopplysninger mv. Formålet er å behandle personopplysninger for å vurdere aktuelle kandidater. Det rettslige grunnlaget er enten samtykke, eller å gjennomføre prosess på den registrertes anmodning før en eventuell ansettelseskontrakt inngås med oppdragsgiver .

SkCs behandling av personopplysninger i tilknytning til eksterne oppdrag har grunnlag i en konkret oppdragsavtalen med kunden. Det er også inngått databehandleravtaler med eksterne samarbeidspartnere som deltar i utførelsen av kundeoppdragene.

Behandling av personopplysninger ifm. eksterne kundeoppdrag

Formålet med behandlingen er å kalle inn, intervjue, gjennomføre skriftlige undersøkelser, teste, følge opp og ha samtaler med enkeltpersoner og grupper i forbindelse med ulike kundeoppdrag knyttet til rekruttering, lederutvikling, organisasjonsutvikling etc.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke. Den mest omfattende databehandlingen skjer i tilknytning til rekrutteringsoppdrag. Alle personopplysninger knyttet til rekrutteringsprosesser registreres og lagres i en ekstern, godkjent database. Jobbsøkertjenesten, og dermed databasen, som Skagerak Consulting benytter i forbindelse med sine rekrutteringer, eies og driftes av Recman AS. Kun autoriserte personer har adgang til personopplysningene i denne databasen. For ytterligere opplysninger om behandling av personopplysninger i forbindelse med rekrutteringsprosesser, se her: Lagring av personopplysninger i forbindelse med rekrutteringsprosesser.

Personopplysninger knyttet til andre typer oppdrag lagres i SkCs skylagringsløsning, Sharepoint, som leveres av Microsoft.

SkC har rutiner og dokumenterte tiltak som sørger for at personopplysninger som lagres i Sharepoint og i RecMan er innhentet med bakgrunn i samtykke og lagres på forsvarlig vis.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

SkC bruker informasjonskapsler på sine nettsider (www.skc.no). Formålet er å øke brukeropplevelsen og analysere brukeradferd. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år. Vi samler ikke inn eller lagrer identifiserbare personopplysninger uten å be om samtykke.

Sikkerhet

SkC har dokumenterte tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer konfidensialitet og hindrer at uvedkommende får tilgang til opplysningene.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne nettsiden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Mottakere av personopplysninger og bruk av underleverandører

SkC benytter underleverandører (databehandlere) for utførelse av kundeoppdrag og administrative oppgaver. I disse tilfellene er opplysningene sikret gjennom databehandleravtaler slik at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen (GDPR) og at personopplysningene ikke brukes til annet formål.

SkC deler ikke personopplysninger til tredjeparter med mindre denne tredjepart er den aktuelle oppdragsgiveren og personopplysningene inngår som en naturlig del av oppdraget, eller at annen part krever utlevering gjennom rettslige forpliktelser.

Den registrertes rettigheter

Ved å henvende seg til SkC har den registrerte rett til å kreve innsyn i, korrigering eller sletting av personopplysninger som gjelder den registrerte.

Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, har den registrerte til en hver tid rett til å trekke tilbake sitt samtykke ved å kontakte SkC.

Oppbevaringstid

SkC vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen.

Personopplysninger knyttet til kundeoppdrag lagres i inntil 10 år etter avsluttet kundeforhold/oppdrag, dersom ikke annet er avtalt.

Personopplysninger for markedsføringsformål lagres så lenge det er et eksisterende kundeforhold. Når personopplysninger er gitt ved samtykke, lagres de til samtykket trekkes tilbake.

Personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører lagres så lenge det er et eksisterende kundeforhold.

Personopplysninger avgitt i rekrutteringsprosesser lagres inntil fire år etter at kandidatprofilen er opprettet. For lagring ut over dette innhentes samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake. SkC vil da slette opplysningene. Opplysninger lagret i Recman kan slettes ved at den registrerte selv kan logge seg inn og slette eller oppdatere informasjonen. Dette kan skje når som helst etter avsluttet rekrutteringsprosess.

SkC vil ikke lagre personopplysninger ut over dette, med mindre det dukker opp annet, rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

Kontaktinformasjon personvern/personvernombud

Dersom du har spørsmål om Skagerak Consulting, vår behandling av personopplysninger eller vår personvernerklæring, kan du kontakte oss på:

E-post: post-personvernombud@skc.no

Postadresse:

Skagerak Consulting AS
v/ personvernombud
Nordre Kullerød 1
3241 Sandefjord

Du kan ta kontakt med vårt personvernombud Tom R. Gogstad på post-personvernombud@skc.no