Hva gjør vi

Vår oppgave er å være din støttespiller og rådgiver i møte med vanskelige oppgaver enten du som leder, eller din organisasjon møter på.

Vi ønsker at du betrakter oss som «vaktmesteren» du går til når du vil få problemet løst – særlig innenfor disse områdene Virksomhets- og forretningsutvikling, leder- og spesialistrekruttering og ledelse og organisasjonsutvikling.

Den røde tråden i våre fagområder er prestasjon og innovasjon. Vi kobler mennesker med systemer og trekker inn våre tidligere erfaringer, slik at vi sammen med deg får til løsninger som virker.

Rådgiverne våre støtter seg til sin omfattende praktiske erfaring som ledere og i spesialistfunksjoner, der de fleste bransjer og virksomhetsformer er godt representert.

Satt sammen med vitenskapelig tilnærming, anerkjent metodikk og praktisk problemløsing har vi en vinnende oppskrift våre oppdragsgivere stadig kommer tilbake til.

Høres dette forlokkende ut?

Et godt sted å starte er å ta kontakt og la oss bli kjent med hvilket forbedringspotensial din virksomhet har. Vi er trygge på at det vil gi fruktbare resultater.


Vi hjelper dere med

Skagerak Økonomipartner

Tjenester i samarbeid med Skagerak Økonomipartner

I samarbeid med Skagerak Økonomipartner kan vi også tilby bistand innen:

  • Effektivisering av regnskapsrutiner
  • Effektivisering av fakturarutiner
  • Lønn
  • Årsregnskap
  • Kvalitetssikring og virksomhetsstyring
  • Management for hire