Virksomhets- og forretningsutvikling

Utvikling og forbedring

I vårt fagmiljø innen virksomhets- og forretningsutvikling bygger vi først og fremst på vår evne og erfaring med å lede, planlegge og gjennomføre endring – ofte sammen med et bredt faglig nettverk nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er vi opptatt av at utvikling representerer en konstant i virksomheten. Med dette som grunnlag har vi delt vår rådgivning i to hovedgrupper:

  • Utvikling og forbedring
  • Styring og kontroll

Vi forsterker også gjennomføringsevnen i samarbeid med våre kolleger og spesialister innen ledelse og organisasjonsutvikling.

Våre rådgivere tilbyr også interimledelse innenfor en rekke funksjoner og områder.

Slik hjelper vi din virksomhet

Utvikling og forbedring

Vi ønsker å bidra til at din virksomhet utvikles – for å møte nye krav, for å være den beste av seg selv eller for å svare på konkurransesituasjonen.

Vi kan bistå fra idé og strategiske arbeider til implementering og operasjonalisering. Samtidig vil vi være opptatt av at hele virksomheten ivaretas. Om det er å utvikle nye typer produkter eller tjenester. I det offentlige eller det private. Om det handler om teknologi eller omorganisering. Alt henger sammen!

Vi omtaler denne helheten i tilnærming og sammenheng som vårt Prosess-, Teknologi-, Organisasjon- og Infrastruktur-perspektiv (PTOI). Et perspektiv og en tilnærming som også understøttes gjennom vårt fokus på felles planlegging og styring av arbeidet. Likeledes også med vekt på endringsledelse og informasjons- og kommunikasjonsplanlegging.

Vi bistår deg med et vellykket utviklingsarbeid.

Styring og kontroll

Skal du lykkes, gjelder det for all virksomhet at du har styring og kontroll.

Vi hjelper deg med å forstå sammenhengen mellom din mål- og resultatstyring, risikostyring og tilrettelegging av nødvendige kontrolltiltak. Likeledes hvordan disse komplekse sammenhengene ivaretas i en helhetlig styringsmodell.

For å kunne ta de riktige beslutningene som leder, er du avhengig av å ha et godt beslutningsgrunnlag. I en stadig mer kompleks hverdag er god virksomhetsrapportering avgjørende. Det gir deg som leder mulighet til å ta raske og riktige beslutninger. God virksomhetsrapportering baserer seg på en kombinasjon av operativ nøkkelinformasjon, KPIer, regnskapsrapporter, proaktive analyser og avviksforklaringer. 

Vi bruker vår erfaring for at også du skal ha styring og kontroll.

Våre rådgivere innen virksomhets- og forretningsutvikling