Virksomhets- og forretningsutvikling

Utvikling er konstanten som gir forbedring

I vårt fagmiljø innen virksomhets- og forretningsutvikling bygger vi først og fremst på vår evne og erfaring med å lede, planlegge og gjennomføre endring – ofte sammen med et bredt faglig nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Samtidig er vi opptatt av at utvikling representerer en konstant i virksomheten. Med dette som grunnlag har vi delt vår rådgivning i to hovedgrupper:

  • Utvikling og forbedring
  • Styring og kontroll

Vi forsterker gjennomføringsevnen i samarbeid med våre kolleger og spesialister innen ledelse og organisasjonsutvikling.

Våre rådgivere tilbyr også interimledelse innenfor en rekke funksjoner og områder.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er utvikling viktig for min virksomhet?

Vi ønsker å bidra til at din virksomhet utvikles – for å møte nye krav, for å være den beste av seg selv eller for å svare på konkurransesituasjonen. Kontakt oss for en nærmere dialog om akkurat din virksomhets behov.

Hvordan bistår dere i praksis med utvikling?

Vi kan bistå fra idé og strategiske arbeider til implementering og operasjonalisering. Samtidig vil vi være opptatt av at hele virksomheten ivaretas. Om det er å utvikle nye typer produkter eller tjenester. Om det handler om teknologi eller omorganisering. Alt henger sammen! Etter dialog med våre rådgivere tilrettelegges et løp som passer din virksomhet.

Vår virksomhet er offentlig. Kan dere også bistå oss?

SkC har lang erfaring med virksomhetsutvikling – både i det offentlige eller det private. Vi bistår deg med et vellykket utviklingsarbeid – ta kontakt med oss, så ser vi nærmere på hvordan vi sammen kan skape fremgang hos dere.

Hva ligger bak deres tilnærming til forbedringsprosesser?

Helheten i tilnærming og sammenheng omtaler vi som vårt Prosess-, Teknologi-, Organisasjon- og Infrastruktur-perspektiv, eller PTOI. Dette er et perspektiv og en tilnærming som understøttes gjennom fokus på felles planlegging og styring av arbeidet. Likeledes vektlegger vi også endringsledelse og informasjons- og kommunikasjonsplanlegging. Våre rådgivere utdyper gjerne om dette – ta kontakt!

Hvordan sikrer man trygg gjennomføring av endringsprosesser?

Skal du lykkes, gjelder det for all virksomhet at du har styring og kontroll. Vi hjelper deg med å forstå sammenhengen mellom din mål- og resultatstyring, risikostyring og tilrettelegging av nødvendige kontrolltiltak. Likeledes hvordan disse komplekse sammenhengene ivaretas i en helhetlig styringsmodell.

Hvordan kan jeg som leder være trygg på at de beste beslutningene tas for virksomheten?

For å kunne ta de riktige beslutningene som leder er du avhengig av å ha et godt beslutningsgrunnlag. I en stadig mer kompleks hverdag er god virksomhetsrapportering avgjørende. Det gir deg som leder mulighet til å ta raske og riktige beslutninger. God virksomhetsrapportering baserer seg på en kombinasjon av operativ nøkkelinformasjon, KPIer, regnskapsrapporter, proaktive analyser og avviksforklaringer. Vi bruker vår erfaring for at også du skal ha styring og kontroll.

Klar for en samtale?

La oss høre fra deg!

Våre rådgivere innen virksomhets- og forretningsutvikling