Berit Gramm

Seniorrådgiver - Statsautorisert regnskapsfører

Berit Gramm

Seniorrådgiver - Statsautorisert regnskapsfører

Har du behov for en gjennomgang av rutiner og systemer rundt regnskap og økonomistyring med tanke på forenkling og forbedring, bør du ta kontakt med Berit. Hun har lang erfaring med regnskaps- og rapporteringssystemer, og er opptatt av å finne frem til gode styringsparametere som gir deg full kontroll på ledelsen av selskapet ditt.

Kontakt meg

Berit er daglig leder for vårt datterselskap Skagerak Økonomipartner as. Selskapet tilbyr tjenester innen regnskap, rapportering, plassering, budsjettering, HR, lønn, årsoppgjør, styrearbeid og rådgivning. Gjennom god dialog og tett oppfølging er Skagerak Økonomipartner as en god sparringpartner når det kommer til økonomiske beslutninger. Berit er også seniorrådgiver i Skagerak Consulting as.

Som Statsautorisert regnskapsfører vet Berit hvor viktig det er å ha kontroll på selskapets økonomi. Hun har hatt rolle som regnskapsleder og økonomisjef i små og mellomstore selskap, og har derfor bred kompetanse innenfor dette fagfeltet. Hun har i tillegg bakgrunn som konsulent innen IT-bransjen, og har ledet mange implementeringsprosjekter innen fagfeltene regnskap, lønn og ERP. Hun har også vært foreleser innenfor disse fagområdene, da med voksne deltakere som målgruppe.

Berit er opptatt av å sette seg godt inn i selskapenes drift, slik at hun i samarbeid med ledelsen kan utarbeide riktige styringsparametere. Med gode systemer og rutiner på plass, vil dette gi et verdifullt tilskudd til god drift. Verdien av et aktivt styre er også et av fokusområdene til Berit. Hun vet at et velfungerende styre som gir ledelsen god støtte og bidrar til gode strategiske beslutninger er svært verdifullt. Ikke minst blir dette viktig i tiden som kommer, da kravene til rapportering vil dreie seg om bærekraft, vel så mye som de tradisjonelle økonomiske rapportene vi kjenner til fra før.

Hennes mest fremtredende trekk er evnen til god dialog, stille de riktige spørsmålene og få frem kundens egne refleksjoner over sentrale faktorer som vil bidra til god og sunn drift. Å lykkes med dette arbeidet i samarbeid med kunden, gir stor motivasjon i det daglige arbeidet.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent