Erik Aasmundtveit

Partner / Daglig leder

Erik Aasmundtveit

Partner / Daglig leder

Erik er en erfaren rådgiver innen rekruttering av toppledere, mellomledere, styremedlemmer og spesialister. Han har gjennom mer enn 20 år rekruttert til ulike leder- og spesialiststillinger i både offentlig og privat sektor og har bl.a. rekruttert en rekke toppledere til private virksomheter, ledere til statlige organisasjoner, ledere til kommuner og spesialister til en rekke ulike organisasjoner i offentlig og privat sektor.

Kontakt meg

Gjennom drøyt 20 år har Erik ledet konsulentselskapet Skagerak Consulting, som er spesialisert innen rådgivning og rekruttering. I rollen som faglig leder for rekrutteringsområdet har selskapet på denne tiden blitt et av landets største aktører innen leder- og spesialistrekruttering. Han har rekruttert toppledere, ledere, styremedlemmer og spesialister til ulike typer virksomheter, både små og store, i offentlig og privat sektor.

Erik har tidligere vært sjefskonsulent i Cap Gemini Ernst & Young og Senior manager i Ernst & Young Consulting, der han jobbet med strategi, organisasjonsutvikling og rekruttering av ledere og spesialister. I det japanske konsernet Mitsubishi Corporation, som på det tidspunkt var verdens største selskap målt i omsetning, jobbet Erik med forretningsutvikling i Norge og internasjonalt. Før dette var han med å bygge opp nye forretningsområder i det nåværende Adecco-konsernet, særlig innen lederrekruttering og utleie av teknisk personell.

Erik har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, og en mastergrad i ledelse fra samme sted. Tilleggsutdannelse innen eksport har han fra Norges Eksportskole.

Innen personalpsykologi er Erik sertifisert på en rekke testverktøy, inkludert Neo-Pi-3, som er et Big5 basert verktøy. Han er også sertifisert på AON og SHL sine verktøy innen personprofiltester, teamutviklingsverktøy og evne- og ferdighetstester, samt Adept15. Innen personalutvikling er han sertifisert på MBTI/JTI og på Thomas Person Profil Analyse.

Som rådgiver oppleves Erik som imøtekommende og fleksibel ved gjennomføring av prosesser, men også svært grundig på når det gjelder å sikre en god prosess og et godt resultat. Han har god forretningsforståelse og innsikt i hva som skal til for å lykkes i krevende stillinger. Godt resultat, der både kunde og kandidat er tilfredse er av høy betydning, og Erik legger ned betydelig innsats for å sikre dette.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent