Styremedlem og/eller styreleder

Dyktige styremedlemmer og styreledere søkes!

Skagerak Consulting AS er et bredt sammensatt bedriftsrådgivningsmiljø som jobber med virksomheter i privat og offentlig sektor. Ved å bidra til resultatforbedring og kompetanseøkning hos våre oppdragsgivere, satser vi på å være et ledende rådgivningsmiljø innen våre kjerneområder.

Vi jobber med virksomheter i et bredt spekter av bransjer og sektorer og kundespekteret er stort. Våre kunder i privat sektor er alt fra små nyetablerte bedrifter til store konsern. I offentlig sektor jobber vi med kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter.

Dyktige styremedlemmer og styreledere søkes!

Skagerak Consulting AS søker etter dyktige og engasjerte styremedlemmer som ønsker å bidra til våre kunders strategiske retning og utvikling.
Vi er forpliktet til å fremme mangfold og inkludering til våre kunder, og oppfordrer også kvalifiserte kvinner til å søke for å sikre en representativ og balansert beslutningsprosess.

Ansvarsområder:

  • Delta i styrets møter og bidra til strategisk planlegging, beslutningstaking og overvåking av organisasjonens aktiviteter.
  • Gi råd og veiledning basert på din kompetanse og erfaring for å støtte organisasjonens visjon og mål.
  • Være med på å utvikle og gjennomføre selskapets strategiske initiativer og prosjekter.
  • Bidra til evalueringen og oppfølgingen av toppledelse og sikre at organisasjonen har riktig kompetanse og lederskap.
  • Ivareta interessentenes interesser og bidra til å opprettholde et godt omdømme og tillit til organisasjonen.

Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning og kompetanse innenfor ditt fagområde, for eksempel økonomi, juss, teknologi eller annen relevant bakgrunn.
  • Betydelig erfaring fra lederroller, styrearbeid eller annen relevant erfaring som gir deg innsikt i selskapsstyring og strategisk ledelse.
  • Evnen til å tenke strategisk, analysere komplekse problemstillinger og ta informerte beslutninger.
  • Gode kommunikasjonsevner og evne til å samarbeide effektivt med andre styremedlemmer og interessenter.
  • Etisk bevissthet og en forpliktelse til god selskapsstyring og bærekraftig utvikling.

Vi ønsker å skape et styre med mangfold og inkludering, og oppfordrer kandidater til å søke. Vi tror på verdien av ulike perspektiver og erfaringer i styrearbeidet og ser frem til å motta søknader fra kandidater som er motivert for å gjøre en forskjell.

Send din CV og en søknad som beskriver din motivasjon og relevante erfaringer.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft.

Les mer om Skagerak Consulting AS her: www.skc.no

For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen

Alle stillinger
Søk på stillingen

Om denne stillingen

Arbeidsgiver

Skagerak Consulting AS

Nordre Kullerød 1

3241 SANDEFJORD

Sted

Norge

Tittel

Styremedlem og/eller styreleder

Antall stillinger

5