Lagring av personopplysninger

Ved å registrere deg i vår CV-base får du mulighet til å søke på flere stillinger utlyst hos oss.

Når du registrerer din CV, vil den være synlig for de som er involvert i våre rekrutteringsprosesser. Dine CV- og søknadsdata vil kun bli benyttet i forbindelse med rekruttering til stillinger hos oss. Vi kan dele søknaden din med de av våre rådgivere som er involvert i rekruttering og tredjeparter som bistår oss i rekrutteringsprosessen, inkludert rekrutteringsselskaper, tilbydere av personlighetstester, osv.

Som del av rekrutteringsprosessen kan det bli gjennomført bakgrunnssjekk av dine CV-opplysninger.

Din CV vil ligge i vår CV-base og vi oppfordrer deg til å oppdatere den med jevne mellomrom. Du kan selv slette din CV når du ikke ønsker å ha den liggende i CV-basen.

Skagerak Consulting AS er behandlingsansvarlig for CV- og rekrutteringsdatabasen, WebCruiter AS er databehandler.

Har du spørsmål knyttet til en stillingsutlysning eller en konkret søknadsprosess, kan du henvende deg til kontaktpersoner oppgitt i den enkelte stillingsutlysning.

Vi beholder søknaden din og all annen informasjon du har gitt oss ,inntil søknadsprosessen er fullført og i en påfølgende periode så lenge vi anser søknaden din som relevant for oss, men under ingen omstendigheter lenger enn 12 måneder uten at du selv bekrefter at vi kan lagre den lenger enn dette.

Ved å sende inn dine personlige opplysninger:

  1. erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. erklærer at opplysningene sendt inn til oss er fullstendige og oppriktige, og forstår at bevisste forsømmelser og feilaktige utsagn kan føre til at søknaden din blir avvist eller til senere avskjedigelse
  3. gir du ditt fulle samtykke til behandling av de innsendte og senere innsamlede opplysningene

Har du spørsmål om bruk av dine personopplysninger, eller om du ønsker å bli slettet fra våre datasystemer, kan du kontakte oss på e-post: personvern@skc.no

Generelle bruksvilkår ved bruk av jobbsøkertjenesten Webcruiter

Jobbsøkertjenesten som Skagerak Consulting benytter i forbindelse med sine rekrutteringer, eies og driftes av Webcruiter AS.

Hovedformålet med tjenesten er å gi deg muligheten til å presentere deg gjennom din CV og vedlegg på en effektiv måte overfor arbeidsgiveren som benytter Webcruiter som sin rekrutteringsløsning når du søker jobb hos dem. Ved opprettelse av en CV-profil med tilhørende MasterCV, er Webcruiter AS både behandlingsansvarlig og databehandler. Det er ikke et krav om å opprette en profil for å søke jobb gjennom Webcruiter, men det gir deg tilgang til flere tilleggstjenester som kan være relevante for deg som jobbsøker – blant annet effektiv gjenbruk av registrerte data og oversikt over dine søknadsprosesser.

PERSONVERN
Alle opplysninger i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til Personopplysningsloven / EU-direktiv 95/46/EU i det landet rekrutteringen finner sted.

Formålet med innhenting av personopplysninger er å kunne presentere deg på en relevant måte for arbeidsgivere som du selv velger å søke jobb eller registrere en CV hos. Webcruiter tar hensyn til ditt personvern og behandler alle personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Webcruiter vil ikke dele dine personopplysninger med noen utenforstående. Ved å ta i bruk tjenesten samtykker du til at Webcruiter kan behandle dine personopplysninger.

Opplysningene du registrerer i Webcruiters jobbsøkertjeneste er kun tilgjengelige for deg og de arbeidsgiverne du selv velger at skal se dem.

KOMMUNIKASJON
E-postkommunikasjon er sentralt i de fleste rekrutteringsprosesser. All e-postkommunikasjon på stillinger du har søkt på gjennom Webcruiter, slettes i løsningen ett år etter at prosessen er ferdig.

Ved å opprette en profil i Webcruiter kan du motta informasjon eller varslinger på epost knyttet til ulike tilleggstjenester i løsningen. Ved å akseptere bruksvilkårende godkjenner du at du kan motta epost fra Webcruiter. I de fleste tilfeller kan du selv styre om du ønsker å motta slike varslinger eller ikke.

ENDRINGER AV BRUKSVILKÅRENE
Disse bruksvilkårene vil kunne bli oppdatert med jevne mellomrom. Din bruk av våre nettsider og tjenester reguleres til enhver tid av den versjonen av Bruksvilkår som er publisert på brukstidspunktet. Du kan til enhver tid finne siste gjeldende versjon av generelle bruksvilkår når du er innlogget på tjenesten.

KONTINUERLIG FORBEDRING AV TJENESTEN
Webcruiter benytter informasjonskapsler/cookies for å ta vare på informasjon som er relevant for jobbsøkere som benytter tjenesten. Webcruiter benytter informasjonskapsler til følgende:

Autentisering ved innlogging til tjenesten
Foretrukket applikasjonsspråk
Webcruiter jobber kontinuerlig med forbedring av jobbsøkertjenesten og bruker Google Analytics for å analysere bruksmønsteret til jobbsøkerne som benytter tjenesten. Dette gir Webcruiter nyttig informasjon om eksempelvis hvor mange som klikker på ulike sider i løsningen, hvor lenge de er der, hvilken nettleser de benytter. Informasjonen som samles inn her lagres på Googles servere i USA. Opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Informasjonen som samles inn gjennom Google Analytics er anonymisert og kan ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Webcruiter benytter en tjeneste for maskinell dokumenttolkning fra Daxtra som tillater jobbsøker å laste opp en CV de allerede har i Word- eller PDF-format og få den importert som en strukturert MasterCV i jobbsøketjenesten. CV-er som blir forsøkt importert via denne tjenesten vil kunne bli lagret, anonymisert og brukt for å forbedre denne tjenesten slik at teknologien klarer å hente ut mer fullstendige data ved tolkning av CV-er fra fil.

SLETTING AV PROFIL
Du kan selv slette din profil når du ønsker det. Ved å gjøre dette slettes din profil og din tilhørende MasterCV. CV-er du tidligere har valgt skal være søkbare i CV-baser hos arbeidsgivere som bruker Webcruiter, skjules da automatisk for disse. Søknader du har sendt til en arbeidsgiver blir imidlertid ikke slettet uten at du kontakter arbeidsgiveren direkte.

Dersom du sletter din profil og fortsatt har søknader hos en arbeidsgiver som bruker Webcruiter, vil du neste gang du bruker Webcruiter automatisk få opprettet en profil og en MasterCV basert på din sist oppdaterte CV hos en av disse arbeidsgiverne. Ved å logge inn kan du få oversikt over hvilke søknader du har sendt og i hvilke CV-baser du er søkbar i.

Webcruiter AS, organisasjonsnummer 985 360 421
Nydalsveien 12b, 0478 OSLO
Supportnorge@webcruiter.no
support@webcruiter.se
Support.english@webcruiter.com