Øyvind Drangsland

Partner

Øyvind Drangsland

Partner

Øyvind er partner i SkC og arbeider med rekruttering, leder- og temautvikling, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. Utvikling i en organisasjon forutsetter god ledelse som er resultatfokusert. 

Han har blant annet bakgrunn som organisasjonssjef og rådmann, og var leder av rådmannsutvalget i Telemark i om lag 5 år. Som konsulent har Øyvind jobbet i 22 år med offentlig sektor. Han var manager i KMPG og partner i Habberstad før han ble partner i SkC.  

Øyvind støtter og trener ledere i krevende utviklingsprosesser. Det er lett å planlegge prosjekter for utvikling, men langt mer krevende å lede utviklingsprosessene slik at de medfører bedre resultater både for innbyggere og ansatte. Gode resultater forutsetter ofte at ledere må jobbe bedre på tvers og trene på samhandlingen med andre ledere. I dette arbeidet inngår ofte lederutvikling, konflikthåndtering og veiledning av både ledere og medarbeidere.  

I mange virksomheter jobber Øyvind med lederutvikling/-støtte og organisasjonsutvikling, herunder Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, Bamble kommune, Holmestrand kommune, Bergen kommune, Fagforbundet, Vestre Viken HF, Midt-Telemark kommune, Den Norske Legeforening, Stavanger Universitetssykehus, Vestfold og Telemark fylkeskommune, med flere.  

Sin faglige bakgrunn innen organisasjon, ledelse og markedsføring har han fra BI og Høgskulen Stord/Haugesund. Videre er han Familieterapeut, Cand. theol. fra Praktisk teologisk seminar, og sertifisert i Cute, Adept 15, Effektive ledergrupper, Big5. Han har fokus på resultatrettet ledelse og er sertifisert på «Effektive ledergrupper» og hvordan ledergrupper må jobbe sammen for å utvikle gode team som oppnår resultater.

Fra høykompetansemiljøer i store offentlige organisasjoner har han lang erfaring. Øyvind underviser også i Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven, og er spesialisert i forhold til metoder og verktøy for å skape nytenkning og innovasjon i virksomheter.

Hans kjerneverdier er tydelighet, med varme, og maksimal kompetanseoverføring til arbeidsgiver, ledere og HR.

 

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent