Øyvind Drangsland

Partner

Øyvind Drangsland

Partner

Øyvind er partner i SkC og arbeider med rekruttering, leder- og teamutvikling, organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Utvikling i en organisasjon forutsetter god ledelse som er resultatfokusert.

Han har blant annet bakgrunn som organisasjonssjef og rådmann, og var leder av rådmannsutvalget i Telemark i om lag 5 år. Som konsulent har Øyvind jobbet i over 20 år med ulike virksomheter i offentlig og privat sektor. Han var manager i KMPG og partner i Habberstad før han ble partner i SkC.

Øyvind støtter og trener ledere i krevende utviklingsprosesser. Det er lett å planlegge prosjekter for utvikling, men langt mer krevende å lede utviklingsprosessene slik at de medfører bedre resultater både for innbyggere, kunder og ansatte. Gode resultater forutsetter ofte at ledere må jobbe bedre på tvers og trene på samhandlingen med andre ledere. I dette arbeidet inngår ofte lederutvikling, konflikthåndtering og veiledning av både ledere og medarbeidere.

Øyvind har bl.a. pågående oppdrag for Oslo kommune, Bergen kommune, Universitetet Sørøst-Norge, Grenland Brann og Redning, Bamble kommune, Lyngdal kommune, Fagforbundet, Vestre Viken HF, Den Norske Legeforening, Stavanger Universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Akershus universitetssykehus, samt private virksomheter.

Sin faglige bakgrunn innen organisasjon, ledelse og markedsføring har han bl.a. fra BI og Høgskulen på Vestlandet. Han er utdannet cand. theol, med prakticum og er familieterapeut. Øyvind er sertifisert i Cute, Adept 15, Effektive ledergrupper, Big5. Han har fokus på resultatrettet ledelse og hvordan ledergrupper må jobbe sammen for å utvikle gode team som oppnår resultater for virksomheten.

Han har lang erfaring med høykompetansemiljøer i store offentlige organisasjoner. Øyvind underviser også i Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven, og har spesialisert seg når det gjelder metoder og verktøy for å skape nytenkning og innovasjon som er viktig for at virksomheter skal være i en kontinuerlig utvikling.

Hans kjerneverdier er tydelighet, med varme, og maksimal kompetanseoverføring til arbeidsgiver, ledere og HR.

Våre rådgivere

Klar for en samtale?

Kontakt konsulent